xs
xsm
sm
md
lg

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

"บิ๊กป้อม" มอบสวนป่าประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ตัวแทนโครงการ ขอนแก่น
"บิ๊กป้อม" มอบสวนป่าประชารัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ตัวแทนโครงการ ขอนแก่น
 
“ประวิตร” ตรวจติดตามโครงการสวนป่าประชารัฐ พร้อมมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน ขอให้ประชาชนเขื่อมั่นการแก้ไขปัญหา และการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ขอให้ผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้เงินเพื่อการดำรงชีพอย่างเหมาะสม
 

การเมือง