xs
xsm
sm
md
lg

พระแสงดาบคาบค่าย

ในหลวง ประทับพระราชยานพุดตานทอง พระราชินี-กรมหลวงราชสาริณีฯ ทรงพระดำเนินคู่เคียงพระราชยาน
ในหลวง ประทับพระราชยานพุดตานทอง พระราชินี-กรมหลวงราชสาริณีฯ ทรงพระดำเนินคู่เคียงพระราชยาน
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชยานพุดตานทอง ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและกรมหลวงราชสาริณีฯ ทรงพระดำเนินคู่เคียงพระราชยาน
 

Online Section

เสด็จฯเลียบพระนคร  พสกนิกรแซ่ซ้องทรงพระเจริญ
เสด็จฯเลียบพระนคร พสกนิกรแซ่ซ้องทรงพระเจริญ
 
ในหลวง เสด็จฯเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค ตามโบราณราชประเพณี พระบรมราชินี-พระองค์ภาฯ ทรงร่วมพระดำเนินกระหนาบข้างคู่เคียงพระราชยาน พสกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้ารับเสด็จฯ เปล่งเสียงทรงพระเจริญ กึกก้อง ด้วยความปลื้มปีติ
 

ผู้จัดการรายวัน

สุดยิ่งใหญ่ ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ "ในหลวง ร.๑๐" เสด็จฯ เลียบพระนคร
สุดยิ่งใหญ่ ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ "ในหลวง ร.๑๐" เสด็จฯ เลียบพระนคร
 
สุดยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางสถลมารค ตามโบราณราชประเพณี เดินกึ่งสวนสนาม 75 ก้าวต่อนาที ตามจังหวะดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์
 

Online Section

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร บรรทมเหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร บรรทมเหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์
 
วันนี้ (4 พ.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เฉลิมพระราชมณเฑียร ทรงพระสังวาลนพรัตน์ราชวราภรณ์ และพระสังวาลพระนพ เสด็จเข้าริ้วขบวนเชิญเครื่องพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ริ้วขบวนตั้งแถว ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ หันหน้
 

Online Section

ในหลวงทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร บรรทมเหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์
ในหลวงทรงประกอบพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร บรรทมเหนือพระแท่นราชบรรจถรณ์
 
วันนี้ (4 พ.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฉลองพระองค์เฉลิมพระราชมณเฑียร ทรงพระสังวาลย์นพรัตน์ราชวราภรณ์ และพระสังวาลพระนพ เสด็จเข้าริ้วขบวนเชิญเครื่องพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร ริ้วขบวนตั้งแถว ในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ หันหน
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงพระมุรธาภิเษก เวลาพระฤกษ์ 10.26 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสรงพระมุรธาภิเษก เวลาพระฤกษ์ 10.26 น.
 
วันนี้ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.58 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชต
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิ และพระอัฐิ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
วันนี้ (3 พ.ค.62) เวลา 16.12 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลั
 

ทันเหตุการณ์

พระมาลาเบี่ยง พระแสงดาบคาบค่าย ผ่านกรุงศรีอยุธยาแตก มาสู่บรมราชาภิเษกกรุงรัตนโกสินทร์ได้อย่างไร!!!
พระมาลาเบี่ยง พระแสงดาบคาบค่าย ผ่านกรุงศรีอยุธยาแตก มาสู่บรมราชาภิเษกกรุงรัตนโกสินทร์ได้อย่างไร!!!
 
พระมาลาเบี่ยง คือพระมาลาที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงครั้งทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา แห่งกรุงหงสาวดี เมื่อพระมหาอุปราชาได้ทีไสช้างเข้าชนช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรจนเสียหลัก จึงจ้วงฟันด้วยพระแสงของ้าว สมเด็จพระนเรศวรทรงเบี่ยงหลบ ของ้
 

Online Section