xs
xsm
sm
md
lg

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ในหลวงโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ในหลวงโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดอาราธนา ให้สมเด็จพระสังฆราช ปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน
ในหลวง โปรดอาราธนา ให้สมเด็จพระสังฆราช ปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน
 
ในหลวง โปรดอาราธนาให้สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญวันนี้ (9 พ.ค.) เมื่อเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระอริย
 

Online Section

ก.เกษตรฯ พร้อมจัดพิธีปลุกเสกข้าว-หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเนื่องในวันพืชมงคล 9-10 พ.ค.
ก.เกษตรฯ พร้อมจัดพิธีปลุกเสกข้าว-หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเนื่องในวันพืชมงคล 9-10 พ.ค.
 
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจัดพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล ประจำปี 2564 โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
 

ทันเหตุการณ์

๒๑ เมษายน วันเกิดกรุงเทพมหานคร! เหตุที่มีเสาหลักเมือง ๒ เสา มีแก้ว ๙ ประการ!!
๒๑ เมษายน วันเกิดกรุงเทพมหานคร! เหตุที่มีเสาหลักเมือง ๒ เสา มีแก้ว ๙ ประการ!!
 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ ต่อมาในวันที่ ๒๑ เมษายนปีเดียวกัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาอยู่ฝั่งต
 

Online Section

“ในหลวง-พระราชินี”เสด็จฯ พระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
“ในหลวง-พระราชินี”เสด็จฯ พระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 
วันนี้ 6 เม.ย.64 เวลา 18.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2564
 

Online Section

ในหลวงทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว"พระแก้วมรกต"เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน
ในหลวงทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว"พระแก้วมรกต"เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน
 
วันนี้ (27 ก.พ.2564) เวลา 18.08 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหน
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว "พระแก้วมรกต" เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว "พระแก้วมรกต" เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต จากเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทร
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2564
ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2564
 
วันนี้ (26 ก.พ.2564) เวลา 17.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยา
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวลทักทายพสกนิกร
ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวลทักทายพสกนิกร
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 ทรงแย้มพระสรวล-ทรงโบกพระหัตถ์ ทักทายประชาชน ที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย
 

Online Section