xs
xsm
sm
md
lg

พระบาทนามเมือง

ลงเล่นการเมืองไม่ง่ายเหมือนใช้มาตรา 44
ลงเล่นการเมืองไม่ง่ายเหมือนใช้มาตรา 44
 
ไม่ได้เกินคาดหมายอะไรมากนัก กับการเปิดเผยว่า สนใจที่จะลงสู่สนามการเมือง ของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาเพราะถ้าไม่ไร้เดียงสาทางการเมืองจนเกินไป ก็คงได้เห็นกันชัดเจนว่า มีการเคลียร์ทางเตรียมไว้แล้วอย่างไรอำนาจรัฐที่ถ
 

คอลัมนิสต์

ระหว่าง “ความเสมอภาคทางเพศ” กับ “ค่านิยม” ของสังคม
ระหว่าง “ความเสมอภาคทางเพศ” กับ “ค่านิยม” ของสังคม
 
เมื่อมีความเปลี่ยนในสังคมและค่านิยมต่างๆ เกิดขึ้น สิ่งที่ตามมาแน่นอน ก็คือการปะทะกันระหว่างผู้ยังคงเชื่อในคุณค่าเก่า และผู้ที่เปลี่ยนแปลงความคิดความเชื่อและค่านิยมแบบใหม่ไปแล้วเรื่องหนึ่งที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะในสังคมไทย และสังค
 

คอลัมนิสต์