xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าการเคหะ

"สุพจน์ ทรัพย์ล้อม" ยื่นจดหมายลาออกคณะที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์
"สุพจน์ ทรัพย์ล้อม" ยื่นจดหมายลาออกคณะที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์
 
MGR Online - รมว.ยุติธรรม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ รับ สุพจน์ ร่อนจดหมายลาออก มีผล 22 มิ.ย. ด้าน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น หวั่น ประชาชนเมินการโกง หลังผู้กระทำผิดมีที่ยืน
 

อาชญากรรม

"สุพจน์ ทรัพย์ล้อม" ยื่นจดหมายลาออกคณะที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์
"สุพจน์ ทรัพย์ล้อม" ยื่นจดหมายลาออกคณะที่ปรึกษาอนุกรรมการฯ จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์
 
MGR Online - รมว.ยุติธรรม จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ รับ สุพจน์ ร่อนจดหมายลาออก มีผล 22 มิ.ย. ด้าน องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น หวั่น ประชาชนเมินการโกง หลังผู้กระทำผิดมีที่ยืน
 

อาชญากรรม

ผู้ว่าการเคหะ แจงแฟลตดินแดงถล่มขณะรื้อถอน เกิดผิดพลาดทางเทคนิคของผู้รับเหมา คำนวณองศาผิด
ผู้ว่าการเคหะ แจงแฟลตดินแดงถล่มขณะรื้อถอน เกิดผิดพลาดทางเทคนิคของผู้รับเหมา คำนวณองศาผิด
 
ผู้ว่าการเคหะ แจงสาเหตุแฟลตดินแดงถล่มตอนรื้อถอน เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคของผู้รับเหมา คำนวณทิศทางทรุดตัวของอาคารพลาด จนเกี่ยวกับสายไฟที่ห่าง 50 ซม. ประกอบกับอาคารเก่า รับผู้รับเหมาเข้าใจผิดพลาดให้รื้อถอนต่อได้ หลังทำหนังสือถึงเ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต