xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าการเคหะ

ผู้ว่าการเคหะ แจงแฟลตดินแดงถล่มขณะรื้อถอน เกิดผิดพลาดทางเทคนิคของผู้รับเหมา คำนวณองศาผิด
ผู้ว่าการเคหะ แจงแฟลตดินแดงถล่มขณะรื้อถอน เกิดผิดพลาดทางเทคนิคของผู้รับเหมา คำนวณองศาผิด
 
ผู้ว่าการเคหะ แจงสาเหตุแฟลตดินแดงถล่มตอนรื้อถอน เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคของผู้รับเหมา คำนวณทิศทางทรุดตัวของอาคารพลาด จนเกี่ยวกับสายไฟที่ห่าง 50 ซม. ประกอบกับอาคารเก่า รับผู้รับเหมาเข้าใจผิดพลาดให้รื้อถอนต่อได้ หลังทำหนังสือถึงเ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต