xs
xsm
sm
md
lg

ป่าน่าน

“น่าน”น่าห่วง จีสด้าพบจุดความร้อนโผล่ต่อเนื่อง “ตาก”หนักสุดในเหนือล่าง
“น่าน”น่าห่วง จีสด้าพบจุดความร้อนโผล่ต่อเนื่อง “ตาก”หนักสุดในเหนือล่าง
 
พิษณุโลก/น่าน – พบค่าความร้อน “ตาก”หนักสุดเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่วนเมืองสองแคว “สวนเมี่ยง-บ้านดง อ.ชาติตระการ” ติดอันดับประเทศไทย แต่ผู้ว่าฯยืนยัน “ฝุ่นละอองพิษณุโลก”ไม่น่าห่วง เชื่อคุมได้ ขณะที่น่าน..น่าห่วง
 

ภูมิภาค