xs
xsm
sm
md
lg

ปลูกมะเขือเทศ

สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ในงาน Field Day จังหวัดตรัง 23 กุมภาพันธ์นี้
สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ในงาน Field Day จังหวัดตรัง 23 กุมภาพันธ์นี้
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 จังหวัดตรัง 23 กุมภาพันธ์ 2563
 

ภาคใต้

ชาวยางตลาดปรับตัวรับแล้งงดทำนาปรัง  ปลูกแตงกวาญี่ปุ่นขายเมล็ดโกยเงินแสน
ชาวยางตลาดปรับตัวรับแล้งงดทำนาปรัง ปลูกแตงกวาญี่ปุ่นขายเมล็ดโกยเงินแสน
 
กาฬสินธุ์-ชาวนาอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เปลี่ยนทำนาปรังใช้น้ำมาก หันมาปลูกหมากสก็อตหรือแตงกวาญี่ปุ่น พืชทางเลือกใหม่ทนแล้งขายเมล็ดพันธุ์ส่งต่างประเทศ ก.ก.ละ 800 บาท คาดโกยเงินแสนช่วงหน้าแล้งดีกว่าทำนาปรังหลายเท่า
 

ภูมิภาค