xs
xsm
sm
md
lg

ปลอมเว็บไซต์

สำรวจพฤติกรรมเสี่ยงภัยไซเบอร์ช่วงสถานการณ์ COVID-19
สำรวจพฤติกรรมเสี่ยงภัยไซเบอร์ช่วงสถานการณ์ COVID-19
 
ดีแทค แนะผู้บริโภคใช้งานช่องทางออนไลน์อย่างระมัดระวังในช่วงเหตุการณ์โควิด-19 เพื่อหลีกเลี่ยงภัยไซเบอร์ ทั้งการแอบอ้างเผยแพร่ข้อมูลปลอม สร้างเว็บไซต์หลอกลวงนายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเท
 

Cyber BIZ

กรมพัฒน์ฯ จัดหนักพวกลูบคม ปลอมเว็บดึงเข้าเว็บพนันออนไลน์ ลั่นเล่นงานถึงที่สุด
กรมพัฒน์ฯ จัดหนักพวกลูบคม ปลอมเว็บดึงเข้าเว็บพนันออนไลน์ ลั่นเล่นงานถึงที่สุด
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งประชาชน เว็บไซต์กรมฯ ยังใช้งานได้ปกติ หลังถูกผู้ไม่หวังดีสร้างลิงก์คล้ายกัน หลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ ก่อนดึงเข้าเว็บไซต์พนันออนไลน์ เผยได้ลบลิงก์ดังกล่าวทิ้งแล้ว และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ