xs
xsm
sm
md
lg

ปราสาทสัจธรรม

เปิดความงาม ปราสาทสัจธรรม  ปราสาทไม้แห่งเดียวในโลก 1 ใน10แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปชม
เปิดความงาม ปราสาทสัจธรรม ปราสาทไม้แห่งเดียวในโลก 1 ใน10แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไปชม
 
เปิดความงาม ปราสาทสัจธรรม ปราสาทไม้ขนาดใหญ่แห่งเดียวในโลกที่ทำด้วยไม้ทั้งหลัง ซึ่งได้รับเลือกจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมให้เป็น 1 ใน 10 แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่คนไทยควรเข้าชม
 

ภูมิภาค

อึ้ง! "กระทรวงวัฒนธรรม" ยก "ฮิโนกิแลนด์" 10 แหล่งวัฒนธรรมต้องไป ชาวเน็ตกังขาเอาอะไรมาวัด
อึ้ง! "กระทรวงวัฒนธรรม" ยก "ฮิโนกิแลนด์" 10 แหล่งวัฒนธรรมต้องไป ชาวเน็ตกังขาเอาอะไรมาวัด
 
ชาวเน็ตอึ้ง กระทรวงวัฒนธรรม ยกโครงการฮิโนกิแลนด์ เลียนแบบหมู่บ้านโบราณและปราสาทญี่ปุ่น เป็น 10 แหล่งวัฒนธรรมต้องไป ชี้คนไทยยังรับไม่ได้ ต่างชาติเลียนแบบพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เลียนแบบวัดร่องขุ่น แถมเชียงใหม่ปลอม แต่ข้าราชการกล
 

Online Section