xs
xsm
sm
md
lg

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัลบริษัทหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 5 พ่วงรางวัล Rising Star Sustainability ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) รับรางวัลบริษัทหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 5 พ่วงรางวัล Rising Star Sustainability ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดดเด่น
 
อีสท์ วอเตอร์ ปลื้มติด 1 ใน 98 บริษัทหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 พ่วงรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards ในกลุ่มมูลค่าหลักทรัพย์ ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท เน้นการดำเนินธุ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กรมชล ฯ เดินหน้าพัฒนาโครงข่ายน้ำภาคตะวันออก เตรียมรับการขยายตัวของทุกภาคส่วน
กรมชล ฯ เดินหน้าพัฒนาโครงข่ายน้ำภาคตะวันออก เตรียมรับการขยายตัวของทุกภาคส่วน
 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - กรมชลประทาน ดำเนินการพัฒนาโครงข่ายน้ำภาคตะวันออก โดยได้ทำการศึกษา และติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมให้หลากหลายครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสนับสนุน และรองรับความต้องการใช้
 

ภูมิภาค

"อีสท์ วอเตอร์"-"ยูยู" รับเหรียญทอง “โครงการบริษัทเกษียณสุข”
"อีสท์ วอเตอร์"-"ยูยู" รับเหรียญทอง “โครงการบริษัทเกษียณสุข”
 
อีสท์ วอเตอร์ และยูยู ร่วมพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “โครงการบริษัทเกษียณสุข” - บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โดยนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และบริษัท ยูน
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

อีสท์ วอเตอร์ คืบหน้าโครงการให้บริการน้ำ เดินหน้ารุกทั้งในและนอกพื้นที่อีอีซี
อีสท์ วอเตอร์ คืบหน้าโครงการให้บริการน้ำ เดินหน้ารุกทั้งในและนอกพื้นที่อีอีซี
 
อีสท์ วอเตอร์ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการให้บริการน้ำครบวงจรในหลายพื้นที่ เดินหน้าเน้นทั้งในและนอกพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้งระยอง ราชบุรีและอยุธยา สู่การเป็นผู้นำของการให้บริการน้ำแบบครบวงจรของประเทศ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

EASTW รุกขายน้ำใน-นอก EEC ยกระดับให้บริการน้ำครบวงจร
EASTW รุกขายน้ำใน-นอก EEC ยกระดับให้บริการน้ำครบวงจร
 
ผู้จัดการรายวัน 360 ํ- อีสท์ วอเตอร์ เผยความคืบหน้าโครงการให้บริการน้ำครบวงจรในหลายพื้นที่ เดินหน้าเน้นทั้งในและนอกพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้งระยอง ราชบุรีและอยุธยา สู่การเป็นผู้นำของการให้บริการน้ำ
 

หุ้น

อีสท์ วอเตอร์ จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พัฒนาการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทวิภาคี ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
อีสท์ วอเตอร์ จับมือสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก พัฒนาการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทวิภาคี ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
 
อีสท์ วอเตอร์ ร่วมยกระดับการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาทวิภาคีภาคตะวันออก – บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW โดยนางสาวดวงรัตน์ พิทักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทอีสท์ วอ
 

หุ้น

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) พบนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) พบนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน
 
อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) พบนักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน– บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) โดยนายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) และนายสมบัติ อยู
 

หุ้น