xs
xsm
sm
md
lg

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

กัลฟ์’ มอบ 3 ล้านบาท (2 พันล้านด่อง) ให้จังหวัดนินห์ถ่วน ประเทศเวียดนาม สู้โควิด-19
กัลฟ์’ มอบ 3 ล้านบาท (2 พันล้านด่อง) ให้จังหวัดนินห์ถ่วน ประเทศเวียดนาม สู้โควิด-19
 
Gulf Vietnam Limited Liability Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย ประเสริฐ ถิราติ (ที่ 2 จากซ้าย) Country Manager ร่วมด้วยนายเจิ่น วัน เหล่า (ซ้ายสุด) ที่ปรึกษากฎหมาย ส่งมอบเงินจำนวน 2 พันล้านด่อง (ประมาณ 3 ล้านบาท) ผ่านทางแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติ (Vietnam Fatherland Front Committee)
 

Green Innovation & SD

กัลฟ์ มอบเงินเสริมสร้างความพร้อมให้กับรพ.ตำรวจ รับมือผู้ป่วยโควิด-19
กัลฟ์ มอบเงินเสริมสร้างความพร้อมให้กับรพ.ตำรวจ รับมือผู้ป่วยโควิด-19
 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มอบเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจในพระสังฆราชูปถัมภ์ เป็นจำนวนเงิน 5 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันแบบเคลื่อนย้ายได้
 

Green Innovation & SD

กัลฟ์มอบเงินจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้รพ.ตำรวจ
กัลฟ์มอบเงินจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้รพ.ตำรวจ
 
นายสิตมน รัตนาวะดี ตัวแทนนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยนายบุญชัย ถิราติ กรรมการบริหาร มอบเงินรวม 5 ล้านบาท แก่มูลนิธิแพทยศาสตร์ตำรวจในพระสังฆราชูปถัมภ์ สน
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กัลฟ์ มอบเงินสนับสนุน 5 ล้านบาท เสริมสร้างความพร้อมให้กับโรงพยาบาลตำรวจ รับมือผู้ป่วยโควิด-19
กัลฟ์ มอบเงินสนับสนุน 5 ล้านบาท เสริมสร้างความพร้อมให้กับโรงพยาบาลตำรวจ รับมือผู้ป่วยโควิด-19
 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสิตมน รัตนาวะดี (ที่ 3 จากซ้าย) ในนามตัวแทนนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วยนายบุญชัย ถิราติ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหาร มอบเงินรวม 5 ล้านบาท แก่ม
 

Online Section

กัลฟ์ สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.ราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร  และสถาบันโรคทรวงอก สู้ COVID-19
กัลฟ์ สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.ราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร และสถาบันโรคทรวงอก สู้ COVID-19
 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาล ราชวิถี 4 ล้านบาท สถาบันบำราศนราดูร 4 ล้านบาท และสถาบันโรคทรวงอก 1 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19 และผู้ป่วยภาวะการหายใจล้มเหลว
 

Green Innovation & SD

กัลฟ์ สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.ราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร และสถาบันโรคทรวงอก รวม 9 ล้านบาท ร่วมสู้ COVID-19
กัลฟ์ สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.ราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร และสถาบันโรคทรวงอก รวม 9 ล้านบาท ร่วมสู้ COVID-19
 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลราชวิถี 4 ล้านบาท สถาบันบำราศนราดูร 4 ล้านบาท และสถาบันโรคทรวงอก 1 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19 และผ
 

Online Section

กัลฟ์บริจาค9ล้านบ.ซื้ออุปกรณ์การแพทย์3รพ.
กัลฟ์บริจาค9ล้านบ.ซื้ออุปกรณ์การแพทย์3รพ.
 
กัลฟ์ สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่รพ.ราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร และสถาบันโรคทรวงอก รวม 9 ล้านบาท ร่วมสู้ COVID-19บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลราชวิถี 4 ล้านบาท
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กัลฟ์ฯ เสนอรัฐ "อัดยาแรง"รองรับผลกระทบCOVID-19 เผยรอบนี้หนักกว่าต้มยำกุ้ง
กัลฟ์ฯ เสนอรัฐ "อัดยาแรง"รองรับผลกระทบCOVID-19 เผยรอบนี้หนักกว่าต้มยำกุ้ง
 
เอกชนส่งสัญญาณถึงรัฐบาล อัดยาแรงพยุงเศรษฐกิจรองรับผลกระทบ COVID-19 ซึ่งจะหนักกว่าวิกฤติต้มยำกุ้ง แนะรัฐออกพันธบัตรดูดสภาพคล่องเตรียมการันตีเงินเดือนผู้ตกงาน ช่วยผู้ประกอบการ รวมทั้งควรลดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 

หุ้น

กัลฟ์ฯจี้รัฐออกมาตรการพยุงศก.รับCOVID-19 “ออกพันธบัตรการันตีเงินเดือนผู้ตกงาน-ลดVAT”
กัลฟ์ฯจี้รัฐออกมาตรการพยุงศก.รับCOVID-19 “ออกพันธบัตรการันตีเงินเดือนผู้ตกงาน-ลดVAT”
 
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯจี้รัฐออกมาตรการแรงพยุงเศรษฐกิจรองรับผลกระทบ COVID-19 โดยออกพันธบัตรดูดสภาพคล่อง เพื่อใช้การันตีเงินเดือนผู้ตกงาน และลดภาษีมูลค่าเพิ่ม ย้ำวิกฤติCOVID-19 รุนแรงกว่าช่วงวิกฤติต้มยำกุ้งปี40 เหตุเอสเอ็นอีและรากหญ้าไ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

GULF บริจาค 20 ล้านบาท สนับสนุนการซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ให้รพ.รามาธิบดี
GULF บริจาค 20 ล้านบาท สนับสนุนการซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ให้รพ.รามาธิบดี
 
บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ มอบเงิน 20 ล้านบาท แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สนับสนุนการจัดซื้อเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด และเครื่องช่วยหายใจ เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19
 

News1

เพื่อผู้ป่วย COVID-19 ‘กัลฟ์’ สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและเครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (เครื่อง ECMO)
เพื่อผู้ป่วย COVID-19 ‘กัลฟ์’ สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจและเครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (เครื่อง ECMO)
 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF มอบเงินสนับสนุนจำนวน 20 ล้านบาทแก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจจำนวน 5 เครื่อง และเครื่องช่วยพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (เครื่องเอคโม – ECMO) จำนวน 3 เครื่อง
 

Green Innovation & SD

กัลฟ์ เริ่มมาตรการ ‘ทำงานที่บ้าน’ รับมือ Covid-19 ระบาด
กัลฟ์ เริ่มมาตรการ ‘ทำงานที่บ้าน’ รับมือ Covid-19 ระบาด
 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนชั้นนำของไทย ออกมาตรการให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้ (Work from home) พร้อมดึงระบบดิจิทัลและซอฟท์แวร์สำหรับการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมมาใช้เพื่อให้พนั
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ฉลุย เอ็นพีซีหมดสิทธิเพราะผิดกติกา
ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ฉลุย เอ็นพีซีหมดสิทธิเพราะผิดกติกา
 
ท่ามกลางวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทั้งโลก และบ้านเรา ก็ยังมีข่าวดีของการลงทุนในเขตเศรษฐกิจอีอีซีอยู่บ้าง เมื่อศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาออกมาในวันที่ 13 มีนาคม ยกคำร้องของกลุ่มเอ็นพีซี ที่ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนพัฒนาแหลมฉบังเฟส 3
 

ผู้จัดการรายวัน

ขายเทกระจาดหุ้นโรงไฟฟ้า / สุนันท์ ศรีจันทรา
ขายเทกระจาดหุ้นโรงไฟฟ้า / สุนันท์ ศรีจันทรา
 
หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าถูกถล่มขายอีกครั้ง เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ราคาหุ้นร่วงแรงยกแผง สร้างจุดต่ำสุดใหม่กันทุกบริษัท ทำให้นักลงทุนที่ถือหุ้นไว้ เกิดความหวั่นไหว กลัวการปรับฐานใหญ่ระลอกใหม่ หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ยอดนิยม
 

หุ้น

กัลฟ์ฯชี้มาตรการช่วยเหลือปชช.เร่งด่วน สั่งตรึงFt-ลดค่าไฟ3%3ด.กระทบกำไร50ล.
กัลฟ์ฯชี้มาตรการช่วยเหลือปชช.เร่งด่วน สั่งตรึงFt-ลดค่าไฟ3%3ด.กระทบกำไร50ล.
 
กัลฟ์ฯแจงมาตรการช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนและกระตุ้นศก. โดยตรึงค่าFt เดือนพ.ค.นี้ในอัตรา-11.60บาท/หน่วยและลดค่าไฟ3%ให้กับผู้ใช้ไฟทุกประเภท3เดือน กระทบผลกำไร50ล้านบาทหรือคิดเป็น1.02% นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

บอร์ดGULFไฟเขียวแตกพาร์หุ้นละ1บาท พร้อมจ่ายปันผลงวดปี62ที่1.30บ./หุ้น
บอร์ดGULFไฟเขียวแตกพาร์หุ้นละ1บาท พร้อมจ่ายปันผลงวดปี62ที่1.30บ./หุ้น
 
บอร์ดกัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯอนุมัติการแตกพาร์จากหุ้นละ5บาท เป็นหุ้นละ1บาท เพิ่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นเตรียมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯเพื่ออนุมัติในวันที่8เม.ย.นี้ พร้อมอนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ1.30บาทนางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรม
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ถึงรอบทุบหุ้นโรงไฟฟ้า  / สุนันท์ ศรีจันทรา
ถึงรอบทุบหุ้นโรงไฟฟ้า / สุนันท์ ศรีจันทรา
 
สองปีที่ผ่านมา หุ้นโรงไฟฟ้ายอดนิยมขนาดใหญ่ อยู่ในช่วงขาขึ้นมาตลอด เป็นหุ้นกลุ่มที่ราคาแข็ง และพุ่งขึ้นสวนภาวะตลาด แต่สัปดาห์นี้ หุ้นกลับโรงไฟฟ้าถูกเทขายอย่างหนัก โดยเฉพาะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ ราคาทรุดแรงโดยถ้วนหน้า
 

หุ้น

GULFพร้อมรับมือภัยแล้ง ลดใช้น้ำไม่กระทบผลิตไฟฟ้า
GULFพร้อมรับมือภัยแล้ง ลดใช้น้ำไม่กระทบผลิตไฟฟ้า
 
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯลั่นวางมาตรการรับมือภัยแล้ง พร้อมร่วมมือภาครัฐลดการใช้น้ำลง10%โดยไม่กระทบการผลิตไฟฟ้า เผยปีนี้มีแผนที่จะขายไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่เพิ่มขึ้นประมาณ 6-7% นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

GULF แจงกิจการร่วมค้าฯผลิตไฟฟ้าให้โครงการOne Bangkok
GULF แจงกิจการร่วมค้าฯผลิตไฟฟ้าให้โครงการOne Bangkok
 
GULF เผยกิจการร่วมค้า”BSE”เข้าร่วมทุนรับงานผลิตไฟฟ้า-ระบบน้ำเย็นโครงการ One Bangkokนางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์กรรมการบริหารบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(GULF) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดตั้งบริษัท แบงค็อก สม
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

GULF เทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ จัดกิจกรรมนิทรรศการ “ปณิธานความดี….มีแล้วแบ่งปัน” 5-14 ธ.ค.นี้ ที่ท้องสนามหลวง
GULF เทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ จัดกิจกรรมนิทรรศการ “ปณิธานความดี….มีแล้วแบ่งปัน” 5-14 ธ.ค.นี้ ที่ท้องสนามหลวง
 
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF จัดกิจกรรมนิทรรศการ “ปณิธานความดี….มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กัลฟ์แจงเกิดรอยปริท่อไอน้ำแรงดันสูง ต้นเหตุเกิดเสียงดังโรงไฟฟ้าหนองแซง
กัลฟ์แจงเกิดรอยปริท่อไอน้ำแรงดันสูง ต้นเหตุเกิดเสียงดังโรงไฟฟ้าหนองแซง
 
กัลฟ์ แจงผลสอบเบื้องต้นจากการเกิดเสียงดังที่โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี พบว่าท่อส่งไอน้ำแรงดันสูงเกิดรอยปริแตกตรงรอยเชื่อมต่อท่อ ทำให้เกิดเสียงดังและมีไอน้ำรั่วไหลออกมา ยันไม่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินและบุคคล คาดใช้เวลาแก้ไข 3วันนางสาว
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กัลฟ์-มิตซุยเซ็นกู้4.1หมื่นล. ลุยโรงไฟฟ้าGPDเสร็จปี66-67
กัลฟ์-มิตซุยเซ็นกู้4.1หมื่นล. ลุยโรงไฟฟ้าGPDเสร็จปี66-67
 
กัลฟ์-มิตซุย เซ็นสัญญาเงินกู้4.1หมื่นล้านบาทกับ16สถาบันการเงินไทยและต่างประเทศ ลุยโครงการโรงไฟฟ้าไอพีพี “กัลฟ์ ปลวกแดง”( GPD) คาดจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ปี66-67 กัลฟ์ฯฟุ้งปีหน้าโกยรายได้โตแตะ3.6หมื่นล้านบาทจากปีนี้รายได้อยู่ที่3.3หมื่นล้
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

GULFเซ็นสัญญาพัฒนาโรงไฟฟ้า-คลังLNGที่เวียดนาม
GULFเซ็นสัญญาพัฒนาโรงไฟฟ้า-คลังLNGที่เวียดนาม
 
“กัลฟ์”ลงนามความร่วมมือพัฒนาโครงการ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 6,000 MW ในเวียดนามนางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)(GULF) และนาย ลิว ซวน หวิง ประธานคณะกรรมการประชาชนจังห
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

Gulf Growth Future รุ่นที่ 2 รวมพลังคนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์ทะเล
Gulf Growth Future รุ่นที่ 2 รวมพลังคนรุ่นใหม่หัวใจรักษ์ทะเล
 
“ขยะในทะเล” กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในหลายพื้นที่ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ขยะมากมายมหาศาลที่เกิดขึ้นในแต่ละปีนั้น ปริมาณขยะในทะเลถูกจัดว่ามีสัดส่วนมากที่สุด โดยขยะทะเลนั้นเกิดจากกิจกรรมพักผ่อนตามแนวชายฝั่งของนักท่องเที่ยวในสัดส่วนถึง 41
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กัลฟ์-ปราสาทสายฟ้า  จัดเต็มทีมงานโค้ชมืออาชีพฝึกทักษะลูกหนังให้โรงเรียนวัดหนองพะวา จังหวัดระยอง
กัลฟ์-ปราสาทสายฟ้า จัดเต็มทีมงานโค้ชมืออาชีพฝึกทักษะลูกหนังให้โรงเรียนวัดหนองพะวา จังหวัดระยอง
 
กลุ่มบริษัทกัลฟ์ นำโดยนายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกิจการองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นำโดย นายวรุศม์ หิตาธาร รองผู้อำนวยการสายงานการตลาดและการสื่อสา
 

กีฬา

มาบตาพุดเฟส3จ่อเข้าครม.พรุ่งนี้"กนอ."พร้อมเดินหน้าลงนามสัญญาร่วมทุน
มาบตาพุดเฟส3จ่อเข้าครม.พรุ่งนี้"กนอ."พร้อมเดินหน้าลงนามสัญญาร่วมทุน
 
กนอ. เผยมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ช่วงที่1)เตรียมเสนอเข้าครม.พรุ่งนี้ 1 ต.ค.หลังได้ข้อยุติเจรจาเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนเรียบร้อยและผ่านความเห็นชอบจากอัยการสูงสุด พร้อมเซ็นสัญญาร่วมทุนกับบริษัทร่วมค้ากัลฟ์ –พีทีที แทงค์ มั่นใจเป็น 1
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

กัลฟ์ ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม บริจาค 5 ล้านผ่านรายการ “ร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม”
กัลฟ์ ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม บริจาค 5 ล้านผ่านรายการ “ร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม”
 
GULF นำโดย นายบุญชัย ถิราติ (ขวา) กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีวีลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิ จำนวน 5 ล้านบาท ผ่านรายการพิเศษ “ร่วมใจพี่น้องไทยช่วยภัยน้ำท่วม” กอ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

โบรก ฯ มองมาตรการรัฐ หนุนหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเติบโตสว่างไสว
โบรก ฯ มองมาตรการรัฐ หนุนหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเติบโตสว่างไสว
 
โบรก ฯ ประเมินนโนบายภาครัฐจากแผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย เน้นเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานทดแทนให้มากขึ้น พร้อมผลักดันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม ปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าจะอยู่ในรูปแบบ Self-Generation มากขึ้น
 

หุ้น

"สมคิด"ดึงภาคเอกชนร่วมลงขัน  ดันไทย"ฮับ"สตาร์ทอัพ
"สมคิด"ดึงภาคเอกชนร่วมลงขัน ดันไทย"ฮับ"สตาร์ทอัพ
 
สมคิด เป็นประธานร่วมลงนามความร่วมมือการลงทุนและส่งเสริมสตาร์ทอัพเพื่อระดมทุนครั้งแรกกว่า 500 ล้านบาทวันนี้ เตรียมดึงภาคเอกชนชั้นนำ 12 องค์กรประเดิม ขับเคลื่อน บ.อินโนสเปซ (ประเทศไทย) เพื่อหนุนไทยศูนย์กลางสตาร์ทอัพ
 

ผู้จัดการรายวัน

GULFจ่อรุกโรงไฟฟ้าก๊าซฯอีก6พันMWที่เวียดนาม
GULFจ่อรุกโรงไฟฟ้าก๊าซฯอีก6พันMWที่เวียดนาม
 
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จีฯชงแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าก๊าซฯ6พันเมกะวัตต์ที่เวียดนามและโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่ลาวอีก2.5พันเมกะวัตต์คาดมีความชัดเจนปี63นายรัฐพล ชื่นสมจิตต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GUL
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ