xs
xsm
sm
md
lg

นโยบายงดรับของขวัญ

กรุงไทยร่วมต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ยกระดับองค์กรสู่การไม่ทนต่อการทุจริต
กรุงไทยร่วมต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ยกระดับองค์กรสู่การไม่ทนต่อการทุจริต
 
ธนาคารกรุงไทยยกระดับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตทั่วทั้งองค์กร ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรมส่งเสริมพนักงานร่วมกิจกรรม Compliance Champion เพื่อตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมายมุ่งให้บริการที่เป็นธรรมกับลูกค้า ดำเนินนโยบายงดรับของขวัญต่อเนื่องเป็นปีที่ 3ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากลูกค้าและประชาชน
 

หุ้น