xs
xsm
sm
md
lg

นายจุติ ไกรฤกษ์

กคช.ปั๊ม1แสนหน่วย“บ้านเคหะสุขประชา”ชูรูปแบบปล่อยเช่า ดูแลผู้มีรายได้น้อย
กคช.ปั๊ม1แสนหน่วย“บ้านเคหะสุขประชา”ชูรูปแบบปล่อยเช่า ดูแลผู้มีรายได้น้อย
 
การเคหะฯเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบจากโควิด-19 เดินหน้าลงทุนสร้างโครงการ“บ้านเคหะสุขประชา”ตามแผน 5 ปี จำนวน 100,000 หน่วย หรือจัดสร้างปีละ 20,000 หน่วย เริ่มปี 64 หวังดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ข้าราชการชั้นผู้น้อย ข้าราชการเกษียณ แ
 

หุ้น

พม. ได้คนใน “รองปลัดฯ” หญิงแกร่ง ‘พัชรี อาระยะกุล’ นั่งตำแหน่งปลัดกระทรวง พม. ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563
พม. ได้คนใน “รองปลัดฯ” หญิงแกร่ง ‘พัชรี อาระยะกุล’ นั่งตำแหน่งปลัดกระทรวง พม. ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2563
 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งนางพัชรี อาระยะกุล รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและควา
 

บันเทิง

รมว.จุติ - รพ.กล้วยน้ำไท หารือเรื่องทุนการศึกษา วิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล-ดูแลผู้สูงอายุ
รมว.จุติ - รพ.กล้วยน้ำไท หารือเรื่องทุนการศึกษา วิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล-ดูแลผู้สูงอายุ
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้การต้อนรับ นายศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ พร้อม
 

บันเทิง

พม. เดินหน้านโยบายลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่ยากลำบากเป็น 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี
พม. เดินหน้านโยบายลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่ยากลำบากเป็น 3,000 บาท ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี
 
กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นเป้าหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของกระทรวง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒ
 

บันเทิง

พม. กรมกิจการผู้สูงอายุ บูรณาการ 6 กระทรวง ขับเคลื่อน 6 มาตรการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
พม. กรมกิจการผู้สูงอายุ บูรณาการ 6 กระทรวง ขับเคลื่อน 6 มาตรการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
 
จากนโยบายของรัฐบาล ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมประเทศไทย เข้าสู่สังคมสูงอายุ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหลักใน 6 กระทรวง ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ กระทรวง พม. โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษ
 

บันเทิง

รมว.พม.เปิดสัมมนาพัฒนาการปฏิบัติงาน จนท.รัฐส่วนภูมิภาค
รมว.พม.เปิดสัมมนาพัฒนาการปฏิบัติงาน จนท.รัฐส่วนภูมิภาค
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาเรื่อง พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วนภูมิภาคเพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุข ในวันนี้ (4 ก.ย.) โดยระบุว่
 

ทันเหตุการณ์

พม.ผนึก Betta EV เปิดโครงการแท็กซี่ไฟฟ้า สร้างอาชีพให้ผู้ว่างงาน กระทบจากโควิด-19
พม.ผนึก Betta EV เปิดโครงการแท็กซี่ไฟฟ้า สร้างอาชีพให้ผู้ว่างงาน กระทบจากโควิด-19
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการแท็กซี่ไฟฟ้า Beta EV Lady Taxi เพื่อสร้างอาชีพใหม่ให้กับผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 ด้วยบริการรถยนต์สา
 

บันเทิง

รัฐพักหนี้กองทุนผู้สูงอายุ 1 ปี ช่วย 41,000 คน รมว.พม. ย้ำให้มีวินัยการเงิน ใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์
รัฐพักหนี้กองทุนผู้สูงอายุ 1 ปี ช่วย 41,000 คน รมว.พม. ย้ำให้มีวินัยการเงิน ใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์
 
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุ ที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนผู้สูงอายุซึ่งมีประมาณ 41,000 คน โดยพักชำระหนี้ 1 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563
 

บันเทิง

กระทรวง พม. ผนึกเครือข่ายขับเคลื่อน 6 มาตรการ เตรียมพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงวัย อย่างมีคุณภาพ
กระทรวง พม. ผนึกเครือข่ายขับเคลื่อน 6 มาตรการ เตรียมพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงวัย อย่างมีคุณภาพ
 
#8203;นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้นโยบาย เตรียมความพร้อมคนทุกวัย ร่วมสร้างสังคมไทย สูงวัยอย่างมีพฤฒิพลัง ภายใต้วิสัยทัศน์ “ก้าวสู่วิถีปรกติใหม่ในสังคมสูงวัย : Step Forward to
 

บันเทิง

พม. ดึงผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้สำหรับผู้สูงอายุ นำมาต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์ ยกระดับคุณภาพชีวิต
พม. ดึงผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้สำหรับผู้สูงอายุ นำมาต่อยอดใช้ให้เกิดประโยชน์ ยกระดับคุณภาพชีวิต
 
การขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อรองรับผู้สูงวัยในอนาคต ตั้งแต่ช่วงกลางปี 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ลงนามบันท
 

บันเทิง

“จุติ” เตรียมพร้อม “สังคมผู้สูงอายุ” กว่า 12 ล้านคนปีหน้า พัฒนาบุคลากร-ผนึกความร่วมมือพัฒนาสังคมแบบบูรณาการ
“จุติ” เตรียมพร้อม “สังคมผู้สูงอายุ” กว่า 12 ล้านคนปีหน้า พัฒนาบุคลากร-ผนึกความร่วมมือพัฒนาสังคมแบบบูรณาการ
 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อความร่วมมือในกา
 

บันเทิง

พม. ช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว พ่อแม่ทำงานกลางคืน เปิดศูนย์ดูแลเด็ก Night Care บ้านเปี่ยมสุข จ. ชลบุรี
พม. ช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว พ่อแม่ทำงานกลางคืน เปิดศูนย์ดูแลเด็ก Night Care บ้านเปี่ยมสุข จ. ชลบุรี
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดูแลเด็ก Night Care บ้านเปี่ยมสุข แห่งแรกของจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ที่มีอาชีพในสถานประกอบกา
 

บันเทิง

ช่วยผู้สูงอายุ 4.1 หมื่นคน พักหนี้กองทุนผู้สูงอายุ 1 ปี “จุติ” ย้ำต้องมีวินัยการเงิน ใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์
ช่วยผู้สูงอายุ 4.1 หมื่นคน พักหนี้กองทุนผู้สูงอายุ 1 ปี “จุติ” ย้ำต้องมีวินัยการเงิน ใช้เงินกู้ให้เกิดประโยชน์
 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็น
 

บันเทิง

“จุติ” ตั้งเป้าเปิด “คลินิกแม่เลี้ยงเดี่ยว” ทุกจังหวัด บูรณาการความร่วมมือ พัฒนาคุณภาพชีวิตแม่-ลูก
“จุติ” ตั้งเป้าเปิด “คลินิกแม่เลี้ยงเดี่ยว” ทุกจังหวัด บูรณาการความร่วมมือ พัฒนาคุณภาพชีวิตแม่-ลูก
 
จากนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตี ที่มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ดูแลและแก้ปัญหา “แม่เลี้ยงเดี่ยว” โดยระบุว่า ปัจจุบันปัญหาแม่เลี้ยงเดี่ยวมีมากขึ้น การแก้ปัญหาต้องบูรณาการทำงาน ระหว่า
 

บันเทิง

“จุติ” สั่งด่วนสำรวจความเสียหายจังหวัดประสบภัยน้ำท่วม ช่วยกลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง
“จุติ” สั่งด่วนสำรวจความเสียหายจังหวัดประสบภัยน้ำท่วม ช่วยกลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง
 
จากเหตุฝนตกหนักมากหลายวันใน 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ น่าน แพร่ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา อุตรดิตถ์ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน รวมทั้งกำแพงกั้นน้ำพังทลายที่จังหวัดสุโขทัย และอีกหลายจังหวัดมีน้ำท่วม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
 

บันเทิง

พม. บูรณาการ ร่วม ก.แรงงาน ขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
พม. บูรณาการ ร่วม ก.แรงงาน ขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม
 
ศูนย์ข่าวศรีราชา - กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน หารือแนวทางขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม ให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการลดรายจ่
 

ภูมิภาค

รมว.จุติ นำทีมกรมกิจการเด็กฯ ลุย จ.สุราษฎร์ธานี พบสภาเด็กฯ ติดตามอบรมฝึกอาชีพหลังโควิด-19
รมว.จุติ นำทีมกรมกิจการเด็กฯ ลุย จ.สุราษฎร์ธานี พบสภาเด็กฯ ติดตามอบรมฝึกอาชีพหลังโควิด-19
 
นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมกับนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังปัญหา อุปสรรค และความต้องการขอ
 

บันเทิง

รมว.จุติ มอบเงินสงเคราะห์ ชวยเด็ก-ผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย-ประสบปัญหาทางสังคม
รมว.จุติ มอบเงินสงเคราะห์ ชวยเด็ก-ผู้สูงอายุ จ.เชียงใหม่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย-ประสบปัญหาทางสังคม
 
การรับฟังปัญหาจากประชาชน และให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ และให้ความช่วยเหลือ โดยเน้นบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานเพื่อสามารถช
 

บันเทิง

รมว.จุติ เดินหน้าส่งเสริมเด็กในสถานสงเคราะห์ รุกกิจกรรมปลูกฝังการทำความดี สร้างจิตอาสาให้เด็ก
รมว.จุติ เดินหน้าส่งเสริมเด็กในสถานสงเคราะห์ รุกกิจกรรมปลูกฝังการทำความดี สร้างจิตอาสาให้เด็ก
 
กิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 เพื่อปลูกฝังการทำความดีมีจิตอาสาให้เด็กในสถานสงเคราะห์ ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปาก
 

บันเทิง

กรมกิจการเด็กฯ ผุดสถานรับเลี้ยงเด็ก “เฮือนอุ่นใจ๋” จ.เชียงใหม่ โมเดลต้นแบบเพื่อครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแห่งแรกในไทย
กรมกิจการเด็กฯ ผุดสถานรับเลี้ยงเด็ก “เฮือนอุ่นใจ๋” จ.เชียงใหม่ โมเดลต้นแบบเพื่อครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแห่งแรกในไทย
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก DAY CARE NIGHT CARE (เฮือนอุ่นใจ๋) ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยกรม
 

บันเทิง

“จุติ” ลุย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ช่วยผู้เดือดร้อนจากอุทกภัย ดูแลเด็ก-ผู้สูงอายุ มอบเงินสงเคราะห์ 195 ครอบครัว
“จุติ” ลุย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ช่วยผู้เดือดร้อนจากอุทกภัย ดูแลเด็ก-ผู้สูงอายุ มอบเงินสงเคราะห์ 195 ครอบครัว
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม และได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลาก พร้อมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีฉุกเฉ
 

บันเทิง

“จุติ” ผุดโมเดลต้นแบบสถานรับเลี้ยงเด็ก จ.เชียงใหม่ DAY CARE NIGHT CARE (เฮือนอุ่นใจ๋) ช่วยครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
“จุติ” ผุดโมเดลต้นแบบสถานรับเลี้ยงเด็ก จ.เชียงใหม่ DAY CARE NIGHT CARE (เฮือนอุ่นใจ๋) ช่วยครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดสถานรับเลี้ยงเด็ก DAY CARE NIGHT CARE (เฮือนอุ่นใจ๋) โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ณ บ้านพักเ
 

บันเทิง

พม. ช่วยครอบครัวคนพิการวีลแชร์ “ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม” มอบถุงยังชีพ-อุดหนุนสร้างบ้าน
พม. ช่วยครอบครัวคนพิการวีลแชร์ “ไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม” มอบถุงยังชีพ-อุดหนุนสร้างบ้าน
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมผู้บริหารในสังกัดกระทรวง พม. ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยครอบครัวแรก เป็นครอบครัวคนพิการ น.ส. พัชรินทร์ธร ว
 

บันเทิง

พม. ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือเด็กพิการ จ.ราชบุรี  ประสานรับเข้าดูแลในสถานคุ้มครองฯ คนพิการ
พม. ไม่ทอดทิ้งกัน ช่วยเหลือเด็กพิการ จ.ราชบุรี ประสานรับเข้าดูแลในสถานคุ้มครองฯ คนพิการ
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวถึงการช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งยากจน ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นบ้านไม้ครึ่งปูนหลังนี้ มีเด็กชาย ภัทร (นามสมมติ) วัย12 ปี เป็นเด็กพิการทา
 

บันเทิง

รมว.จุติ-กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ลงพื้นที่ มอบรถเข็น เร่งให้ความช่วยเหลือ 5 ครอบครัวคนพิการ-ดูแลระยะยาว
รมว.จุติ-กรมส่งเสริมฯ คนพิการ ลงพื้นที่ มอบรถเข็น เร่งให้ความช่วยเหลือ 5 ครอบครัวคนพิการ-ดูแลระยะยาว
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีม One Home พม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมนายจ
 

บันเทิง

รมว.จุติ ผนึกเครือข่ายลุย จ.สุราษฎร์ธานี ช่วยคนพิการ มอบรถเข็น รถโยก พร้อมดูแลสวัสดิการ-คุณภาพชีวิต
รมว.จุติ ผนึกเครือข่ายลุย จ.สุราษฎร์ธานี ช่วยคนพิการ มอบรถเข็น รถโยก พร้อมดูแลสวัสดิการ-คุณภาพชีวิต
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีม One Home จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อม
 

บันเทิง

“จุติ” สั่งช่วยเต็มที่บ้านเช่า ซ.ตากสิน 23 โดนไฟไหม้ 81 ครอบครัว มอบเงินสงเคราะห์พร้อมจัดที่พักการเคหะฯ-จัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก
“จุติ” สั่งช่วยเต็มที่บ้านเช่า ซ.ตากสิน 23 โดนไฟไหม้ 81 ครอบครัว มอบเงินสงเคราะห์พร้อมจัดที่พักการเคหะฯ-จัดตั้งศูนย์เด็กเล็ก
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ภายหลังออกจากห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยในซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี ซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อวันที่ 12 สิงหา
 

บันเทิง

นายกฯ ย้ำช่วย “แม่เลี้ยงเดี่ยว” ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  “จุติ” เดินหน้าผนึกทุกกระทรวงแก้ปัญหาครบวงจร
นายกฯ ย้ำช่วย “แม่เลี้ยงเดี่ยว” ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “จุติ” เดินหน้าผนึกทุกกระทรวงแก้ปัญหาครบวงจร
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร
 

บันเทิง

นายกฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปันสุข ปลูกรัก “จุติ” ย้ำภารกิจพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์
นายกฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปันสุข ปลูกรัก “จุติ” ย้ำภารกิจพัฒนาเด็กในสถานสงเคราะห์
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และภริยา พร้อมด้วยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภริยา รวมทั้งคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิ
 

บันเทิง

กระทรวง พม. ลุยสร้างที่พัก คนพิการ-ผู้สูงอายุ  ออกแบบรองรับการพักอาศัย พร้อมชวนคนพิการมาอยู่ด้วย
กระทรวง พม. ลุยสร้างที่พัก คนพิการ-ผู้สูงอายุ ออกแบบรองรับการพักอาศัย พร้อมชวนคนพิการมาอยู่ด้วย
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนงานโครงการสำคัญของการเคหะแห่งชาติ อาทิ โครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย บ้านสุขประชา
 

บันเทิง

รมว. พม. ลงพื้นที่เหตุไฟไหม้ ซ.ตากสิน 23 บ่ายนี้ เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง “เด็ก-ผู้สูงอายุ”
รมว. พม. ลงพื้นที่เหตุไฟไหม้ ซ.ตากสิน 23 บ่ายนี้ เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง “เด็ก-ผู้สูงอายุ”
 
กรณีเหตุไฟไหม้ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด่วนในช่วงบ่ายวันนี้ (13 ส.ค.)
 

บันเทิง

พก. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน เสริมศักยภาพบุคลากร ต่อยอดการทำงานช่วยเหลือคนพิการ
พก. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน เสริมศักยภาพบุคลากร ต่อยอดการทำงานช่วยเหลือคนพิการ
 
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง English for Communication in Workplace โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. จำนวน 60 คน ในสัง
 

บันเทิง

พก. ติดตามชีวิต “ต๊อด เชียงใหม่” คนพิการผู้ไม่ย่อท้อ ยกย่องให้เป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ
พก. ติดตามชีวิต “ต๊อด เชียงใหม่” คนพิการผู้ไม่ย่อท้อ ยกย่องให้เป็นต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ
 
เกือบ 1 ปีที่ผ่านมา หลังจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้ให้ความช่วยเหลือ น้องต๊อด นายชาตรี กรวัชรธาดา อายุ 22 ปี นักศึกษา ปวช.ปี 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคนพิการครึ่งท่อนโดยนายชาตรี ได
 

บันเทิง

นายกฯ นำครม.พร้อมคู่สมรส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“ปันสุข ปลูกรัก”กับเด็กสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.
นายกฯ นำครม.พร้อมคู่สมรส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา“ปันสุข ปลูกรัก”กับเด็กสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.
 
นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปันสุข ปลูกรัก”ปล่อยปลา ปลูกผัก กับเด็กสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด นนทบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
 

การเมือง

รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี มอบป้ายศูนย์บริการคนพิการ ดูแลสวัสดิภาพคนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการภาครัฐ
รมว.พม. ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี มอบป้ายศูนย์บริการคนพิการ ดูแลสวัสดิภาพคนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการภาครัฐ
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีม One Home จังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อ
 

บันเทิง

ผลงาน #จุติคิดและทำ 1 ปี พม.  ช่วยคนตกงาน ไร้บ้าน 1,644 คน ฟรี! ที่พักสะอาด อาหาร 3 มื้อ
ผลงาน #จุติคิดและทำ 1 ปี พม. ช่วยคนตกงาน ไร้บ้าน 1,644 คน ฟรี! ที่พักสะอาด อาหาร 3 มื้อ
 
เพื่อบรรทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโควิด 19 ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องตกงาน ไร้บ้าน ไร้ที่อยู่อาศัย และอาหาร สำหรับยังชีพนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จึงได้เปิดตัวโครงกา
 

บันเทิง

รมว. จุติ ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ประสบภัยจากพายุ “ซินลากู” มอบเงินครอบครัวผู้เสียชีวิตจาก ต้นไม้ใหญ่ล้มทับ
รมว. จุติ ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ประสบภัยจากพายุ “ซินลากู” มอบเงินครอบครัวผู้เสียชีวิตจาก ต้นไม้ใหญ่ล้มทับ
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้ลงพื้นที่ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทีม One Home พม. จังหวั
 

บันเทิง

“ต๊อด คนพิการสู้ชีวิต” จังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างผู้ไม่ย่อท้อ   ชวนบริจาคเงินซื้อ “วีลแชร์” ให้คนพิการ
“ต๊อด คนพิการสู้ชีวิต” จังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่างผู้ไม่ย่อท้อ ชวนบริจาคเงินซื้อ “วีลแชร์” ให้คนพิการ
 
กรณี น้องต๊อด นายชาตรี กรวัชรธาดา อายุ 22 ปี นักศึกษา ปวช.ปี 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ซึ่งเป็นคนพิการครึ่งท่อน ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กขอความช่วยขอหาสถานที่ฝึกงานเมื่อช่วงเดือนกันยายนของปีที่แล้ว ซึ่งนายจุติ ไกรฤกษ์
 

บันเทิง

รมว.จุติ ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เร่งช่วยกลุ่มเปราะบาง มอบถุงยังชีพ-เงินสงเคราะห์ พร้อมมอบรถเข็นให้คนพิการ
รมว.จุติ ลงพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี เร่งช่วยกลุ่มเปราะบาง มอบถุงยังชีพ-เงินสงเคราะห์ พร้อมมอบรถเข็นให้คนพิการ
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีม One Home พม. จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาทางสังคมนายจ
 

บันเทิง

“ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม!” “จุติ” ช่วยชาวบ้าน “บ้านพังทั้งหลัง” จากพายุ “ซินลากู” ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
“ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม!” “จุติ” ช่วยชาวบ้าน “บ้านพังทั้งหลัง” จากพายุ “ซินลากู” ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
 
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน ซินลากู ส่งผลให้ต้นไม่ใหญ่โค่นล้ม
 

บันเทิง

ผลงาน #จุติคิดและทำ 1 ปี พม.  ช่วยกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่มจากโควิด 19 จ่ายเงินเยียวยารวมกว่า 2,034 ล้านบาท
ผลงาน #จุติคิดและทำ 1 ปี พม. ช่วยกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่มจากโควิด 19 จ่ายเงินเยียวยารวมกว่า 2,034 ล้านบาท
 
#8203;จากผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด-19 สร้างผลกระทบเป็นวงกว้าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ผลักดันให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 63 อนุมัติจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3
 

บันเทิง

ผลงาน #จุติคิดและทำ 1 ปี พม.  ลุย 286 ชุมชนใน กทม. เยียวยากลุ่มเปราะบาง “จุรินทร์” ควง “จุติ” ลงพื้นที่คลองเตยช่วยผู้เดือดร้อน
ผลงาน #จุติคิดและทำ 1 ปี พม. ลุย 286 ชุมชนใน กทม. เยียวยากลุ่มเปราะบาง “จุรินทร์” ควง “จุติ” ลงพื้นที่คลองเตยช่วยผู้เดือดร้อน
 
การลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของกลุ่มเปราะบาง เพื่อเร่งให้การช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็ว ภารกิจสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยมีเป้าหมายใน 286 ชุมชนในพื้นที่ กทม.
 

บันเทิง

รมว.จุติ สั่ง พมจ. สำรวจช่วย “กลุ่มเปราะบาง” ด่วน! หลังพายุ “ซินลากู” กระหน่ำบ้านพัง น้ำท่วมหนัก
รมว.จุติ สั่ง พมจ. สำรวจช่วย “กลุ่มเปราะบาง” ด่วน! หลังพายุ “ซินลากู” กระหน่ำบ้านพัง น้ำท่วมหนัก
 
รายงานความเสียหายในหลายจังหวัดจากอิทธิพลพายุ “ซินลากู” ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. – ปัจจุบันรวม 13 จังหวัด ในภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ น่าน อุตรดิตถ์ ลำปาง พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ แพร่ และพิษณุโลก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหว
 

บันเทิง

ผลงาน #จุติคิดและทำ 1 ปี พม.  ช่วยคนพิการจากโควิด 19 เพิ่มเบี้ยยังชีพเป็น 1,000 บาท รวม 1,229,097 ราย เริ่ม 1 ต.ค. 63
ผลงาน #จุติคิดและทำ 1 ปี พม. ช่วยคนพิการจากโควิด 19 เพิ่มเบี้ยยังชีพเป็น 1,000 บาท รวม 1,229,097 ราย เริ่ม 1 ต.ค. 63
 
#8203;ช่วงเวลาของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 คนพิการ เป็นอีกกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม หนึ่งในนั้นคือ การเพิ่มเ
 

บันเทิง

ผลงาน #จุติคิดและทำ 1 ปี พม.  ลงพื้นที่ 286 ชุมชน ข้าราชการปลัดกระทรวงฯ ถึง ซี 7 - ซี 8 มอบถุงยังชีพ จัดตั้งครัวกลาง หางานให้ทำ
ผลงาน #จุติคิดและทำ 1 ปี พม. ลงพื้นที่ 286 ชุมชน ข้าราชการปลัดกระทรวงฯ ถึง ซี 7 - ซี 8 มอบถุงยังชีพ จัดตั้งครัวกลาง หางานให้ทำ
 
การเปิดตัวกิจกรรม “ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม. จะตามไปเยี่ยม” ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อเร
 

บันเทิง

นายกฯ ควง “จุติ” ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวดินแดง วางศิลาฤกษ์ โครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ระยะที่ 2
นายกฯ ควง “จุติ” ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวดินแดง วางศิลาฤกษ์ โครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ระยะที่ 2
 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยแปลง A1 และ D1 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินการก่อสร้าง และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้อยู่อาศัยของโครงกา
 

บันเทิง

ผลงาน #จุติคิดและทำ 1 ปี พม. การเคหะฯ ร่วมกับ ก.สาธารณสุข จัดห้องดูแลผู้ป่วยโควิด 19 จาก รพ. 172 ราย ส่งกลับบ้าน 168 ราย
ผลงาน #จุติคิดและทำ 1 ปี พม. การเคหะฯ ร่วมกับ ก.สาธารณสุข จัดห้องดูแลผู้ป่วยโควิด 19 จาก รพ. 172 ราย ส่งกลับบ้าน 168 ราย
 
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้วางแผนรับมือ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงประชาชนทั่วไป เพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว. พม
 

บันเทิง