xs
xsm
sm
md
lg

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ

ก.ล.ต. เปิด “สถานีเรียนรู้การลงทุน” ในงาน Money Expo 2020 เมืองทองธานี หวังสร้างภูมิคุ้มกันประชาชน
ก.ล.ต. เปิด “สถานีเรียนรู้การลงทุน” ในงาน Money Expo 2020 เมืองทองธานี หวังสร้างภูมิคุ้มกันประชาชน
 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมออกบูธงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ด้วยแนวคิด “สถานีเรียนรู้การลงทุน” ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากตลาดทุน ทั้งการลงทุนด้วยความเข้าใจ ป้องกันจากภัยกลโกง
 

หุ้น

ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ “หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: หุ้นกู้แห่งอนาคต”
ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ “หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: หุ้นกู้แห่งอนาคต”
 
ก.ล.ต. จัดเสวนาออนไลน์ SDGs Bonds: Finance for a Better Future (หุ้นกู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: หุ้นกู้แห่งอนาคต) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนจากภาคธุรกิจและภาครัฐ ให้ตระหนักถึงประโยชน์และกระตุ้นให้ใช้ประโยชน์จากตลาดตราสาร
 

หุ้น

ก.ล.ต. จับมือ สสว. ลงนาม MOU 	หนุน SME เข้าถึง ตลาดทุน
ก.ล.ต. จับมือ สสว. ลงนาม MOU หนุน SME เข้าถึง ตลาดทุน
 
สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ สอดรับภารกิจของทั้งสองหน่วยงานที่มุ่ง
 

หุ้น

ก.ล.ต.หนุนนโยบาย ศบศ.เปิดทางต่างชาติซื้อคอนโดฯ-REIT
ก.ล.ต.หนุนนโยบาย ศบศ.เปิดทางต่างชาติซื้อคอนโดฯ-REIT
 
ก.ล.ต.หนุนนโยบาย ศบศ.ปรับเกณฑ์การอนุญาตให้ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และแนวทางการปรับปรุงมาตรการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ รวมถึงกำหนดเกณฑ์มาตรฐานระยะเวลา เพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม SMEs
 

หุ้น

ก.ล.ต. ร่วมถก ชมรมสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุนไทย หารือแนวทางสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการทำงานของชมรมฯ
ก.ล.ต. ร่วมถก ชมรมสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุนไทย หารือแนวทางสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการทำงานของชมรมฯ
 
ก.ล.ต. ประชุมหารือกับชมรมสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุนไทย และสมาชิกชมรมฯ รวม 15 สำนักงานสอบบัญชี เป็นครั้งแรกภายหลังจากการจัดตั้งชมรม โดยรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านภาพรวมของการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีในตลาดทุนไทย โอกาสและความท้าทาย
 

หุ้น

ก.ล.ต. ,อบก. ขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจในตลาดทุน
ก.ล.ต. ,อบก. ขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจในตลาดทุน
 
ก.ล.ต. ผนึก อบก. ขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจในตลาดทุน ผลักดันสู่สังคมคาร์บอนต่ำของประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ลง
 

News1

ก.ล.ต. ผนึก อบก. ขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจในตลาดทุน ผลักดันสู่สังคมคาร์บอนต่ำของประเทศไทย
ก.ล.ต. ผนึก อบก. ขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจในตลาดทุน ผลักดันสู่สังคมคาร์บอนต่ำของประเทศไทย
 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจในตลาดทุน
 

หุ้น

กรุงไทยจับมือ สบน. พลิกโฉมการซื้อขายพันธบัตรสู่ระบบดิจิทัล ครั้งแรกแบบ Real Time ผ่านวอลเล็ท สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง
กรุงไทยจับมือ สบน. พลิกโฉมการซื้อขายพันธบัตรสู่ระบบดิจิทัล ครั้งแรกแบบ Real Time ผ่านวอลเล็ท สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง
 
วันนี้ (16 มิ.ย.) ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธีรัชย์ อัตนวานิช ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดร.
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ก.ล.ต. หารือหน่วยงานตลาดทุน เล็งตั้งกองทุนเน้นลงทุน high yield bond จากผลกระทบ COVID-19
ก.ล.ต. หารือหน่วยงานตลาดทุน เล็งตั้งกองทุนเน้นลงทุน high yield bond จากผลกระทบ COVID-19
 
ก.ล.ต. จัดการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ตัวแทนจากชมรมวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนายกสมาคมบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมสร
 

หุ้น

ก.ล.ต. เผยผลสำรวจหน่วยงานในกำกับดูแล พบมีระดับความพร้อมร้อยละ 70 ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ก.ล.ต. เผยผลสำรวจหน่วยงานในกำกับดูแล พบมีระดับความพร้อมร้อยละ 70 ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
ก.ล.ต. สำรวจความพร้อมเบื้องต้นของหน่วยงานในกำกับการดูแล พบบริษัทมีระดับความพร้อมร้อยละ 70 ในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งเสนอแนะ 4 เรื่องหลักที่ยังต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความพร้อมตามกฎหมายดังกล่าว สำนั
 

หุ้น

"รื่นวดี" แจงชัด "ฟื้นฟูกิจการ-ล้มละลาย" ถนนคนละเส้น
"รื่นวดี" แจงชัด "ฟื้นฟูกิจการ-ล้มละลาย" ถนนคนละเส้น
 
รื่นวดี สุวรรณมงคล เขียนบทความอธิบายละเอียด เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ ถึงความหมายและประโยชน์ ใครสามารถยื่นคำขอฟื้นฟูกิจการได้บ้าง ย้ำชัดการฟื้นฟูกิจการไม่ใช่การล้มละลาย แต่เป็นการรักษาให้กิจการยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ
 

หุ้น

ก.ล.ต. อนุมัติแล้ว 18 กองทุน ตัดริบบิ้นเปิดขาย SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน 1 เม.ย. นี้
ก.ล.ต. อนุมัติแล้ว 18 กองทุน ตัดริบบิ้นเปิดขาย SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน 1 เม.ย. นี้
 
ก.ล.ต. อนุมัติจัดตั้ง “กองทุน SSF หลักทรัพย์จดทะเบียน” แล้ว จำนวน 18 กองทุน จาก บลจ. 14 แห่ง เพื่อให้เสนอขายได้วันที่ 1 เมษายน นี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีภายใต้มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 

หุ้น

หนุนตลาดหุ้น! ปรับเกณฑ์ซื้อหุ้นคืนได้รัวๆ ไม่ต้องเว้น 1 ปี
หนุนตลาดหุ้น! ปรับเกณฑ์ซื้อหุ้นคืนได้รัวๆ ไม่ต้องเว้น 1 ปี
 
รัฐบาลหนุนตลาดหุ้น! ปรับเกณฑ์ซื้อหุ้นคืนได้รัวๆ ไม่ต้องเว้น 1 ปี โดยปัจจุบันมี 20 บริษัทซื้อหุ้นคืน 70,969 ล้านบาท และมีอีกหลายบริษัทที่มีศักยภาพ แต่ติดเกณฑ์ที่ต้องเว้นระยะห่างการซื้อหุ้นคืน 1 ปี ดังนั้นจึงจะเข้าไปแก้ปัญหาดังกล่าว
 

หุ้น

คลัง-ธปท.-ส.ธนาคารไทย-ก.ล.ต.ร่วมแถลงมาตรการรองรับโควิด-19 บ่าย 3 นี้
คลัง-ธปท.-ส.ธนาคารไทย-ก.ล.ต.ร่วมแถลงมาตรการรองรับโควิด-19 บ่าย 3 นี้
 
กระทรวงการคลัง ร่วมธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมแถลงข่าวด่วนเรื่อง มาตรการรองรับสถานการณ์โควิด-19 ในเวลาประมาณ 15.00 น.วันนี้ (22 มี.ค.) สำ
 

ทันเหตุการณ์

ก.ล.ต.ประสานสภาวิชาชีพบัญชีออกแนวทางรองรับผลกระทบโควิด-19 พร้อมผ่อนผันส่งงบการเงิน บจ.
ก.ล.ต.ประสานสภาวิชาชีพบัญชีออกแนวทางรองรับผลกระทบโควิด-19 พร้อมผ่อนผันส่งงบการเงิน บจ.
 
ก.ล.ต.ประสานสภาวิชาชีพบัญชีออกแนวทางรองรับผลกระทบโควิด-19 พร้อมผ่อนผันส่งงบการเงิน บจ. โดยจะผ่อนผันระยะเวลาการจัดส่งงบการเงินที่จะปิดงวดภายในเดือน พ.ค.63 ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันครบกำหนดส่ง ส่วนกรณีงบการเงินประจำปีไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นงวดปีบัญชี และจะแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขในการผ่อนผันระยะเวลาจัดส่งงบการเงินให้บริษัทจดทะเบียนทราบต่อไป
 

หุ้น

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เปิดโอกาส “เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ” ระดมทุนจากผู้ลงทุนในวงจำกัดได้
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เปิดโอกาส “เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ” ระดมทุนจากผู้ลงทุนในวงจำกัดได้
 
ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์เพื่อให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพสามารถเสนอขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนในวงจำกัดได้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ตามความเหมาะสมและความต้องการ
 

หุ้น

ก.ล.ต. เดินหน้าส่งเสริมหุ้นกู้ยั่งยืน ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตและไฟลิ่งอีก 1 ปี
ก.ล.ต. เดินหน้าส่งเสริมหุ้นกู้ยั่งยืน ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตและไฟลิ่งอีก 1 ปี
 
ก.ล.ต. ส่งเสริมการเสนอขายตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) และตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) ต่อเนื่อง ขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตและไฟลิ่งไปอีก 1 ปี
 

หุ้น

ก.ล.ต. จัดสัมมนาใหญ่สนับสนุนเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพเข้าถึงตลาดทุนและแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล
ก.ล.ต. จัดสัมมนาใหญ่สนับสนุนเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพเข้าถึงตลาดทุนและแข่งขันได้ในยุคดิจิทัล
 
ก.ล.ต. เปิดประตูเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพสู่ตลาดทุนไทยด้วยเทคโนโลยี จัดงานสัมมนา “SEC FinTech for SMEs and Startup : Innovation for Financial Inclusion” สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านตลาดทุน พร้อมปลดล็อคข้อจำกัด ส่งเสริมการนำเทคโน
 

หุ้น

ก.ล.ต. เปิดแผนยุทธฯ 3 ปี สอดรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนและประเทศชาติ
ก.ล.ต. เปิดแผนยุทธฯ 3 ปี สอดรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง ตอบโจทย์ทุกภาคส่วนและประเทศชาติ
 
ก.ล.ต. วาง 4 เป้าหมายตอบโจทย์การพัฒนาทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อน 7 แผนยุทธศาสตร์ปี 2563-2565 มุ่งเน้นการเข้าถึงตลาดทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความสามารถในการแข่งขัน และการกำกับดูแลที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนระดับรอง
 

หุ้น

(รับชมคลิป) ก.ล.ต. กางโรดแมปแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี มุ่งเน้นสร้างความยั่งยืน พร้อมกรอบหลักเกณฑ์บังคับใช้กฎหมายในยุคดิจิทัล
(รับชมคลิป) ก.ล.ต. กางโรดแมปแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี มุ่งเน้นสร้างความยั่งยืน พร้อมกรอบหลักเกณฑ์บังคับใช้กฎหมายในยุคดิจิทัล
 
ก.ล.ต. แถลงแผนนโยบายยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนตลาดทุนไทย 3 ปี ปักธงหลักเกณฑ์ความยั่งยืน ความมั่นคงทางการเงินรองรับการเกษียณอายุและแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ สร้างการแข่งได้และเชื่อมโยงตลาดทุนสู่สากล
 

หุ้น

ก.ล.ต. ไทย จับมือ ก.ล.ต. ลักเซมเบิร์ก ร่วมพัฒนา Fintech หนุนประสิทธิภาพการระดมทุน
ก.ล.ต. ไทย จับมือ ก.ล.ต. ลักเซมเบิร์ก ร่วมพัฒนา Fintech หนุนประสิทธิภาพการระดมทุน
 
ก.ล.ต. ไทย จับมือ ก.ล.ต. ลักเซมเบิร์ก ผนึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลพัฒนาการที่สำคัญด้านการกำกับดูแล Fintech และเป็นกรอบความร่วมมือลักษณะเดียวกับที่ CSSF ทำกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของออสเตรเลีย ดูไ
 

หุ้น

ก.ล.ต. ติดตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ใกล้ชิด ยันตลาดหุ้นไทยร่วงหนัก เป็นไปในแนวทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลก
ก.ล.ต. ติดตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ใกล้ชิด ยันตลาดหุ้นไทยร่วงหนัก เป็นไปในแนวทางเดียวกับตลาดหุ้นทั่วโลก
 
ก.ล.ต. ติดตามดัชนีตลาดหลักทรัพย์ใกล้ชิด และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจจัดการลงทุน รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง แนะนำผู้ลงทุนติดตามข้อมูลก่อนตัดสินใจ
 

หุ้น