xs
xsm
sm
md
lg

นักเรียนผี

"วิษณุ" ชื่นชมผลงาน ป.ป.ท. ฝากปรับการทำงานใหม่
"วิษณุ" ชื่นชมผลงาน ป.ป.ท. ฝากปรับการทำงานใหม่
 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจ และงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 11 ปีนายวิษณุ กล่าวชื่นชมผลงานที่โดดเด่นกรณีเง
 

ทันเหตุการณ์

เผยร่าง สภาวะการศึกษาไทยปี 60-61 เข้าถึงการศึกษามากขึ้น คุณภาพร.ร.ในเมือง-ชนบทยังเหลื่อมล้ำ
เผยร่าง สภาวะการศึกษาไทยปี 60-61 เข้าถึงการศึกษามากขึ้น คุณภาพร.ร.ในเมือง-ชนบทยังเหลื่อมล้ำ
 
สกศ.-ม.หอการค้าไทย เผยคืบหน้าร่าง รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2560-2561 พบ 90% คนไทยเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับเพิ่มขึ้น ยังพบความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพของร.ร.ในเมืองและชนบท ขณะที่ สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินฯ แนะอาชีวะไทยต้องปรับปรุง เพิ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต