xs
xsm
sm
md
lg

นักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล

‘เจ้าสัวธนินท์’ ร่วมฟอรั่มใหญ่นักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล “The Fifth Congress of the China Federation of Overseas Chinese Entrepreneurs” ที่กรุงปักกิ่ง ปลุกความเชื่อมั่นประเทศไทย
‘เจ้าสัวธนินท์’ ร่วมฟอรั่มใหญ่นักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล “The Fifth Congress of the China Federation of Overseas Chinese Entrepreneurs” ที่กรุงปักกิ่ง ปลุกความเชื่อมั่นประเทศไทย
 
ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ในฐานะนายกสมาคมนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับเกียรติขึ้นกล่าวปาฐกถา ในการประชุมครั้งสำคัญของนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล “The Fifth Congress of the China Fe
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ