xs
xsm
sm
md
lg

ทุจริตสนามฟุตซอล

เปิดมติ ป.ป.ช.ฟัน “วิรัช”พร้อมเมีย ทุจริตสนามฟุตซอลโคราช
เปิดมติ ป.ป.ช.ฟัน “วิรัช”พร้อมเมีย ทุจริตสนามฟุตซอลโคราช
 
ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด“วิรัช-ทัศนียา รัตนเศรษฐ” พร้อมพวกรวม 24 ราย แปรญัตติงบประมาณสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน ลงพื้นที่ตัวเองใน สพป.เขต 2 นครราชสีมา เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ขัดรัฐธรรมนูญ ผิดกฎหมาย ป.ป.ช.,พ.ร.บ.ฮั้ว ส่งศาลฎีกาฯ พิจารณา
 

การเมือง

ให้อิสระ ป.ป.ท.  : “ช้าได้ แต่ขาดอายุความไม่ได้เด็ดขาด”
ให้อิสระ ป.ป.ท. : “ช้าได้ แต่ขาดอายุความไม่ได้เด็ดขาด”
 
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอ 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....**
 

ผู้จัดการรายวัน

ป.ป.ช.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนทุจริตสนามฟุตซอลภาคอีสาน
ป.ป.ช.ตั้งอนุกรรมการไต่สวนทุจริตสนามฟุตซอลภาคอีสาน
 
นายประสาท พงษ์ศิวาภัย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะอนุกรรมการไต่สวนคดีทุจริตสนามฟุตซอล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการไต่สวนฯ ส่งหนังสือไปยังผู้ถูกร้อง 92 ราย เพื่อให้คัดค้านรายชื่ออนุกรรมการแล้วเมื่อวันที่ 6
 

ทันเหตุการณ์