xs
xsm
sm
md
lg

ทำลายระบบนิเวศน์

เจาะ “ฌานา” กับเบื้องหลังอาหาร ที่มากกว่าจานสุขภาพ
เจาะ “ฌานา” กับเบื้องหลังอาหาร ที่มากกว่าจานสุขภาพ
 
“การได้รับรู้เรื่องราวของคนปลูกมันดีต่อกายและดีต่อใจ” บุกหลังบ้าน “ฌานา” สาขา 2 ร้านอาหารสุขภาพที่นำ “คนต้นน้ำ” อย่างผู้ปลูก มาพบกัน “คนปลายน้ำ” คือผู้บริโภค ให้ซึมซับคุณค่าความใส่ใจในทุกคำที่เคี้ยว พร้อมเปิดเบื้องหลังการร่วมงานของฌานาและเพื่อนเกษตรกร ที่ไม่ใช่แค่ธุรกิจอาหาร แต่คือการสร้างอาชีพให้ชาวบ้าน
 

MGR Live