xs
xsm
sm
md
lg

ทราเวล พาส

เอ็นไอเอหนุนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมระดับพื้นที่ เปิดว้าว“ย่านรัตนโกสินทร์”แลนด์มาร์คแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เอ็นไอเอหนุนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมระดับพื้นที่ เปิดว้าว“ย่านรัตนโกสินทร์”แลนด์มาร์คแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ชี้โอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมกำลังเป็นสิ่งที่น่าจับตาโดยเฉพาะในกลุ่มนวัตกรรมสำหรับการแก้ปัญหาที่เกิดจากการขยายตัวของสังคมเมือง พร้อมโชว์ความสำเร็จการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมในย่านรัตนโกสินทร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในย่านที่มีศักยภาพ และความโดดเด่นในการพัฒนากลุ่มธุรกิจทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์ ได้แก่ Trawell PASS (ทราเวล พาส): แพลตฟอร์มนำเที่ยววิถีชุมชน ที่ช่วยแนะนำย่าน ชุมชน ร้านค้าสร้างสรรค์ตอบโจทย์ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ด้วยตนเอง และMuV: รถตุ๊กตุ๊กคนเมืองพลังงานไฟฟ้า ยานพาหนะที่จะช่วยเปลี่ยนเมืองกรุงให้เป็นเมืองกรีน
 

Green Innovation & SD