xs
xsm
sm
md
lg

ต้นแบบคนดี

สรุปดรามาคดีผู้ใหญ่บ้านยิงพระนักอนุรักษ์ดับ เหตุฝ่าฝืนเคอร์ฟิวไปตีผึ้ง?
สรุปดรามาคดีผู้ใหญ่บ้านยิงพระนักอนุรักษ์ดับ เหตุฝ่าฝืนเคอร์ฟิวไปตีผึ้ง?
 
สำหรับพระชลธาร ถาวโร กาญจนบุตร ได้ชื่อว่าเป็นพระอนุรักษ์พัฒนา สิ่งแวดล้อมที่ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการสร้างฝายมีชีวิตแก้ปัญหาน้ำหลาก ร่วมชักชวนชาวบ้านให้มีการอนุรักษ์ การปลูกป่าในพื้นที่
 

บันเทิง

“อลิซ-แนนต์” มุ่งมั่นทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าว ภูมิใจเข้ารับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง”
“อลิซ-แนนต์” มุ่งมั่นทำหน้าที่ผู้ประกาศข่าว ภูมิใจเข้ารับรางวัล “คนไทยตัวอย่าง”
 
ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัลในสาขา ศิลปิน ดารา นักแสดง ตัวอย่างดีเด่น จากโครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2562 ในงานประกาศรางวัลเกียรติคุณ “คนไทยตัวอย่าง” ครั้งที่ 6 จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิท
 

บันเทิง

มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมเมืองและสาขาการพัฒนาการศึกษา”
มอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม สาขาการพัฒนาสังคมเมืองและสาขาการพัฒนาการศึกษา”
 
ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ประธานกรรมการมูลนิธิวิมุตตยาลัย และ นพ. สุรพจน์ สุวรรณพานิช ประธานกรรมการมูลนิธิ ศ. สังเวียน อินทรวิชัย ร่วมมอบรางวัล SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2561 ต้นแบบคนดีสาขาการพัฒนาสังคมเมือง มอบแก่ โครงการ “เจมส์ คันนาทองคำ” ก่อตั้งโดย ดร. ทวีพงษ์ อินวงศ์สกุล และโครงการ “พี่สร้างสรรค์ น้องสร้างศิลป์” ก่อตั้งโดย นายชยานนท์ ปัญญาธีรพงษ์ และสาขาการพัฒนาการศึกษา มอบแก่ ดร. กัญญา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ร.ร. ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จ. แม่ฮ่องสอน เมื่อ 27 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ วิปัสสนาคาร ไร่เชิญตะวัน จ. เชียงราย
 

Green Innovation & SD