xs
xsm
sm
md
lg

ตำรวจลำพูน

ฉาวไม่สิ้นสุด!เพื่อนพยาบาลโร่แจ้ง ตร.ลำพูน โดนฉกเอกสารกู้เงิน-อ้างชื่อเอี่ยวแชร์นมผง
ฉาวไม่สิ้นสุด!เพื่อนพยาบาลโร่แจ้ง ตร.ลำพูน โดนฉกเอกสารกู้เงิน-อ้างชื่อเอี่ยวแชร์นมผง
 
ลำพูน – สองพยาบาลสาวโร่ขึ้นโรงพัก แจ้งตำรวจลำพูน ถูกฉกเอกสารจากสหกรณ์ฯ กู้เงิน แถมฉกสำเนาเช็ค-สำเนาโอนเงินแอบอ้างชื่อร่วมลงทุนแชร์นมผงฉาว เผยมีเพื่อนพยาบาล รพ.เดียวกันโดนแล้วกว่า 10 ราย
 

ภูมิภาค