xs
xsm
sm
md
lg

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุน

ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนร้อนแรงต่อเนื่อง หุ้นท่องเที่ยวฟื้น รับกระแสวัคซีน-เปิดเมือง
ดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนร้อนแรงต่อเนื่อง หุ้นท่องเที่ยวฟื้น รับกระแสวัคซีน-เปิดเมือง
 
“สภาธุรกิจตลาดทุนไทย” เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน ช่วงเดือน พ.ค.64 อยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง” ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ชี้จังหวะลงทุน “หุ้นท่องเที่ยว” คาดฟื้นตัวรับกระแสวัคซีน-เปิดเมือง “ไพบูลย์” ชี้ปี’64 เป็นปีของหุ้น Old Economy
 

หุ้น

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนอยู่ในโซนซบเซากังวลการเมือง-เศรษฐกิจถดถอย
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผยดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนอยู่ในโซนซบเซากังวลการเมือง-เศรษฐกิจถดถอย
 
FETCO เผยดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ในโซนซบเซา กังวลการเมือง-เศรษฐกิจถดถอย ขณะที่นักลงทุนคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมาคือนโยบายการเงินของสหรัฐ และการไหลเข้าออกของเงินทุน
 

หุ้น