xs
xsm
sm
md
lg

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

GUNKUL ลุยกัญชงหนุนธุรกิจแกร่ง-เล็งประมูลใหม่ 2 หมื่นล.
GUNKUL ลุยกัญชงหนุนธุรกิจแกร่ง-เล็งประมูลใหม่ 2 หมื่นล.
 
กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง ประเมินภาพรวมธุรกิจครึ่งปีหลังสัญญาณดีต่อเนื่อง รับแรงบวกลุยธุรกิจพืชเศรษฐกิจ กัญชง กัญชา เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ แถมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและงาน EPC ยังเติบโตต่อเนื่องโดยตุนงานไว้ในมือแล้ว 9,600 ล้านบาท ด
 

หุ้น