xs
xsm
sm
md
lg

ชายหาดปากบารา

ฟังความในใจ! “ผู้ต้องหาคดี ค.1 ท่าเรือน้ำลึกปากบารา” แจงเรื่องราวต้องลุกสู้ปกป้องบ้านเกิด (ชมคลิป)
ฟังความในใจ! “ผู้ต้องหาคดี ค.1 ท่าเรือน้ำลึกปากบารา” แจงเรื่องราวต้องลุกสู้ปกป้องบ้านเกิด (ชมคลิป)
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ล้อมวงคุยเปิดใจตัวแทน “ผู้ต้องหาคดี ค.1 ท่าเรือน้ำลึกปากบารา” แจงเรื่องราวที่มาที่ไปเหตุ “ลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องบ้านเกิด = ผิด” จากลาน 18 ล้านชายหาดปากบารา อ.ละงู จ.สตูล
 

ภาคใต้