xs
xsm
sm
md
lg

ข้ามระบบ

ตั๋วร่วมสะดุด!บอร์ดรฟม.ติงค่าปรับหัวอ่านแพง รับบัตรข้ามระบบช้าข้ามปี
ตั๋วร่วมสะดุด!บอร์ดรฟม.ติงค่าปรับหัวอ่านแพง รับบัตรข้ามระบบช้าข้ามปี
 
บอร์ดรฟม.ตีกลับค่าปรับปรุงตั๋วร่วมเฟสแรก รับบัตรรถไฟฟ้าข้ามระบบติงสูงเกินไป  สั่งต่อรอง BEM ใหม่ แฉวางแผนพัฒนาสองขยัก ทำลงทุนซ้ำซ้อน ประชาชนไม่ได้ประโยชน์แนะปรับระบบเปิด (Open Loop)  ไม่จำกัดรูปแบบจ่ายค่าตั๋ว
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ