xs
xsm
sm
md
lg

ข้อความพระราชสาส์น

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันเอกราชยูเครน
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันเอกราชยูเครน
 
วันนี้ (24 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครน ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ซึ่งตรงกับวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ป
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติฮังการี
ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติฮังการี
 
วันนี้ (20 ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี ในโอกาสวันชาติของฮังการี ซึ่งตรงกับวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ความว่าฯพณฯนายยาโนช อาแดร
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.อัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.อัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 19 สิงหาคม
 

Online Section

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.อัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.อัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
 
วันนี้ (19 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง นายมุฮัมมัด อัชรัฟ ฆานี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ซึ่ง
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยแก่ ปธน.สี จิ้นผิง หลังพายุไต้ฝุ่นเลกิมาพัดถล่ม
ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยแก่ ปธน.สี จิ้นผิง หลังพายุไต้ฝุ่นเลกิมาพัดถล่ม
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีเกิดอุทกภัยและโคลนถล่มฉับพลันจากพายุไต้ฝุ่นเลกิมาทางภาคตะวันออกของจี
 

Online Section

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.อินโดฯ ในโอกาสวันเอกราช
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.อินโดฯ ในโอกาสวันเอกราช
 
วันนี้ (17 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ความว่า
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังผู้นำจีนจากเหตุอุทกภัย
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังผู้นำจีนจากเหตุอุทกภัย
 
วันนี้ (17 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีเกิดอุทกภัยและโคลนถล่มฉับพลันจากพายุไต้ฝุ่นเลกิมา (Lekima) ทาง
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.กาบองในโอกาสวันเอกราช
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.กาบองในโอกาสวันเอกราช
 
วันนี้ (17 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบอง ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาบอง ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นายอะลี
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยยังผู้นำเมียนมาต่อเหตุอุทกภัย
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยยังผู้นำเมียนมาต่อเหตุอุทกภัย
 
วันนี้ (17 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กรณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยังประธานาธิบดีในโอกาสวันเอกราชคองโก
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยังประธานาธิบดีในโอกาสวันเอกราชคองโก
 
วันนี้ (15 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคองโก ซึ่งตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นายเดนิส
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐเอกวาดอร์
ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐเอกวาดอร์
 
วันนี้ (10 ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นายเลนิ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสิงคโปร์
ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสิงคโปร์
 
วันนี้ (9 ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นางฮ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยเหตุกราดยิงสหรัฐ
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยเหตุกราดยิงสหรัฐ
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง นายโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา กรณีเกิดเหตุกราดยิงในเมืองเอลปาโซ รัฐเทกซัส และเมืองเดตัน รัฐโอไฮโอ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ปธน.ตูนิเซียถึงแก่อสัญกรรม
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ปธน.ตูนิเซียถึงแก่อสัญกรรม
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง นายโมฮัมเหม็ด เอ็นนาเซอร์ (Mr. Mohamed  Ennaceur) รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย กรณี นายบาญี กออิด อัสซิบซ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลถึง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลถึง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย
 

Online Section

ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลถึง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก เนื่องในวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์
ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลถึง สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก เนื่องในวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก
 

Online Section

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก-สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย
ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก-สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย
 
วันนี้ (30 กรกฎาคม 2562) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ซึ่งต
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.มัลดีฟส์ ในโอกาสวันเอกราช
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.มัลดีฟส์ ในโอกาสวันเอกราช
 
วันนี้ (26 ก.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ความว่าฯพณ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.โคลอมเบีย
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.โคลอมเบีย
 
วันนี้ (20 ก.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโคลอมเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ความว่าฯพ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติฝรั่งเศส
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติฝรั่งเศส
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 มีใจความว่า ฯพณฯ นายเอมานูว์แอล ม
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.มองโกเลีย ในโอกาสวันชาติมองโกเลีย
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.มองโกเลีย ในโอกาสวันชาติมองโกเลีย
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นายคัลต์มา บัดทุลกา ประธานาธิบดีแห่ง
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.รัฐมาลาวีในโอกาสวันเอกราช-วันสาธารณรัฐ
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.รัฐมาลาวีในโอกาสวันเอกราช-วันสาธารณรัฐ
 
วันนี้ (6 ก.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี ในโอกาสวันเอกราชและวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐมาลาวี ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ควา
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐเบลารุส
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐเบลารุส
 
วันนี้ (3 ก.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุส ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นายอ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.สโลวัก เข้ารับตำแหน่ง
ร.10 ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.สโลวัก เข้ารับตำแหน่ง
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางซูซานา ชาปูโตวา (Ms. Zuzana #268;aputov#225;) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก เมื่อวันที่ 15
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.ไอร์แลนด์ เข้ารับตำแหน่ง
ร.10 ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.ไอร์แลนด์ เข้ารับตำแหน่ง
 
วันนี้ ( 26 มิ.ย.)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายคาซีม-โยมาร์ต โตคาเยฟ (Mr. Kassym-Jomort Tokayev) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซั
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี นายคาซีม-โยมาร์ต โตคาเยฟ เข้ารับตำแหน่งปธน.คาซัคสถาน
ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี นายคาซีม-โยมาร์ต โตคาเยฟ เข้ารับตำแหน่งปธน.คาซัคสถาน
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายคาซีม-โยมาร์ต โตคาเยฟ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน
 

Online Section

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสาธารณรัฐโครเอเชีย-สาธารณรัฐสโลวีเนีย
ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสาธารณรัฐโครเอเชีย-สาธารณรัฐสโลวีเนีย
 
วันนี้ (25 มิ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโครเอเชีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโครเอเชีย ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ความว่าฯพณ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลเจ้าผู้ครองรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลเจ้าผู้ครองรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา
 
วันนี้ (24 มิ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยัง เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหารออร์เดอร์ออฟมอลตา ในโอกาสวันนักบุญจอห์น ซึ่งตรงกับวันที่ 24 มิถุนายน 2562
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ส่งพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันชาติราชรัฐลักเซมเบิร์ก
ร.10 ส่งพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันชาติราชรัฐลักเซมเบิร์ก
 
วันนี้ ( 23 มิ.ย.)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังแกรนด์ ดุ๊ก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มิถุนายน 2
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสาธารณรัฐโปรตุเกส
ร.10 ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสาธารณรัฐโปรตุเกส
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกส ซึ่งตรงกับวันที่ 10 มิถุนายน 2562 มีใจความว่า     ฯพณฯ นายมาร์เซลู
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 มีพระราชสาส์นอำนวยพรวันสาธารณรัฐอิตาลี
ร.10 มีพระราชสาส์นอำนวยพรวันสาธารณรัฐอิตาลี
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลี ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ความว่าฯพณฯ นายแซร์โจ มัตตาเรลลา
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายนายิบ อาร์มันโด บูเกเล ออร์เตซ ในโอกาสรับตำแหน่งปธน.เอลซัลวาดอร์
ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายนายิบ อาร์มันโด บูเกเล ออร์เตซ ในโอกาสรับตำแหน่งปธน.เอลซัลวาดอร์
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายนายิบ อาร์มันโด บูเกเล ออร์เตซ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์คนใหม่
 

Online Section

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์คนใหม่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์คนใหม่
 
วันนี้ (1 มิ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายนายิบ อาร์มันโด บูเกเล ออร์เตซ (Mr. Nayib Armando Bukele Ortez) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณ
 

ทันเหตุการณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง ปธน.ไนจีเรีย สมัยที่ 2
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง ปธน.ไนจีเรีย สมัยที่ 2
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง พลตรี มูฮัมมาดู บูฮารี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย เป็นสมัยที่ 2
 

Online Section