xs
xsm
sm
md
lg

ข้อความพระราชสาส์น

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันสถาปนา สปป.ลาว และวันชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันสถาปนา สปป.ลาว และวันชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 
วันนี้ (2 ธ.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันว
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.โรมาเนีย ในโอกาสวันมหาสหภาพ
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.โรมาเนีย ในโอกาสวันมหาสหภาพ
 
วันนี้ (1 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย ในโอกาสวันมหาสหภาพของโรมาเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นายเคลาส์ แวร์เนอร์
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
 
วันนี้ (28 พ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัย "เจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวี"แห่งกัมพูชาสิ้นพระชนม์
ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัย "เจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวี"แห่งกัมพูชาสิ้นพระชนม์
 
วันนี้ (21 พ.ย.)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ในการที่สมเด็จราชบุตรีพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี (Her Roy
 

Online Section

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัย “เจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวี”แห่งกัมพูชาสิ้นพระชนม์
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัย “เจ้าหญิงนโรดมบุปผาเทวี”แห่งกัมพูชาสิ้นพระชนม์
 
วันนี้ (21 พ.ย.)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ในการที่สมเด็จราชบุตรีพระเรียมนโรดม บุปผาเทวี (Her Roy
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลวันชาติรัฐสุลต่านโอมาน
ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลวันชาติรัฐสุลต่านโอมาน
 
วันนี้ (18 พ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสุลต่านแห่งโอมาน ในโอกาสวันชาติของรัฐสุลต่านโอมาน ซึ่งตรงกับวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ความว่าสุลต่านกอบูส บิ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรแก่ผู้รักษาการปธน. แอลจีเรีย เนื่องในโอกาสวันปฏิวัติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรแก่ผู้รักษาการปธน. แอลจีเรีย เนื่องในโอกาสวันปฏิวัติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
 

Online Section

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันปฏิวัติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันปฏิวัติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
 
วันนี้ (1 พ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเช็ก
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเช็ก
 
วันนี้ (28 ต.ค.)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ความว่า ฯพณฯ นายมีโลช เซมั
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องโอกาสวันชาติออสเตรีย
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องโอกาสวันชาติออสเตรีย
 
วันนี้ (26 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ความว่า ฯพณฯ นายอ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี "โจโก วิโดโด" เป็น ปธน.อินโดฯ สมัยที่ 2
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี "โจโก วิโดโด" เป็น ปธน.อินโดฯ สมัยที่ 2
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนายโจโก วิโดโด (Mr. Joko Widodo) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นสมัยที่ 2
 

Online Section

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี "โจโก วิโดโด" เป็น ปธน.อินโดฯ สมัยที่ 2
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี "โจโก วิโดโด" เป็น ปธน.อินโดฯ สมัยที่ 2
 
วันนี้ (20 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายโจโก วิโดโด (Mr. Joko Widodo) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นสมัยที่ 2
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังพระจักรพรรดิญี่ปุ่นกรณีไต้ฝุ่นฮากิบิส
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังพระจักรพรรดิญี่ปุ่นกรณีไต้ฝุ่นฮากิบิส
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณีประเทศญี่ปุ่นประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นฮากิบิส (Hagibis) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 ความว
 

ทันเหตุการณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติจีน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติจีน
 
วันนี้ (1 ต.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ความว่าฯพณฯ น
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยอดีต ปธน.ฝรั่งเศส ถึงแก่อสัญกรรม
ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยอดีต ปธน.ฝรั่งเศส ถึงแก่อสัญกรรม
 
วันนี้ ( 30 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการที่นายฌาคส์ ชีรัค (Mr. Jacques Chirac) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธ
 

Online Section

ร.10 มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยอดีต ปธน.ฝรั่งเศส ถึงแก่อสัญกรรม
ร.10 มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยอดีต ปธน.ฝรั่งเศส ถึงแก่อสัญกรรม
 
วันนี้ (30 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการที่นายฌาคส์ ชีรัค (Mr. Jacques Chirac) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา
ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา
 
ด้วยวันที่ 21 กันยายน 2562 ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ความว่าฯพณฯ นายกิออส เวลลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติเนปาล
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติเนปาล
 
วันนี้ ( 20 ก.ย.)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในโอกาสวันชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งตรงกับวันที่ 20
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยกรณีอดีต ปธน.อินโดนีเซียถึงแก่อสัญกรรม
ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยกรณีอดีต ปธน.อินโดนีเซียถึงแก่อสัญกรรม
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการที่นายบาคารุดดิน ยูซุฟ ฮาบีบี อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ถึงแก่อสัญกรรม
 

Online Section

ร.10 ทรงมีข้อความพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยกรณีอดีต ปธน.อินโดนีเซียถึงแก่อสัญกรรม
ร.10 ทรงมีข้อความพระราชสาส์นเสียพระราชหฤทัยกรณีอดีต ปธน.อินโดนีเซียถึงแก่อสัญกรรม
 
วันนี้ (18 ก.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในการที่นายบาคารุดดิน ยูซุฟ ฮาบีบี (Mr. Bacharuddin Jusuf Habib
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสหรัฐเม็กซิโก
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสหรัฐเม็กซิโก
 
วันนี้ (16 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐเม็กซิโก ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กันยายน 2562 ความว่าฯพณฯ นายอันเดร
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสาธารณรัฐซานมารีโน
ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสาธารณรัฐซานมารีโน
 
วันนี้ (3 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กันยายน 2562ฯพณฯ นายนีโกลา เซลวา และนา
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.เวียดนามในโอกาสวันชาติเวียดนาม
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.เวียดนามในโอกาสวันชาติเวียดนาม
 
วันนี้ (2 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2562
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสโลวักและวันเอกราชสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสโลวักและวันเอกราชสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
 
วันนี้ (1 กันยายน 2562) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน 2562 ความว่าฯ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐคีร์กีซ-สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
ร.10 ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐคีร์กีซ-สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
 
วันนี้ (31 ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีร์กีซ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นา
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันเอกราชยูเครน
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันเอกราชยูเครน
 
วันนี้ (24 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครน ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ซึ่งตรงกับวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ป
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติฮังการี
ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติฮังการี
 
วันนี้ (20 ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี ในโอกาสวันชาติของฮังการี ซึ่งตรงกับวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ความว่าฯพณฯนายยาโนช อาแดร
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.อัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.อัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 19 สิงหาคม
 

Online Section

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.อัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.อัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
 
วันนี้ (19 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง นายมุฮัมมัด อัชรัฟ ฆานี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ซึ่ง
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยแก่ ปธน.สี จิ้นผิง หลังพายุไต้ฝุ่นเลกิมาพัดถล่ม
ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยแก่ ปธน.สี จิ้นผิง หลังพายุไต้ฝุ่นเลกิมาพัดถล่ม
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีเกิดอุทกภัยและโคลนถล่มฉับพลันจากพายุไต้ฝุ่นเลกิมาทางภาคตะวันออกของจี
 

Online Section

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.อินโดฯ ในโอกาสวันเอกราช
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.อินโดฯ ในโอกาสวันเอกราช
 
วันนี้ (17 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ความว่า
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังผู้นำจีนจากเหตุอุทกภัย
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังผู้นำจีนจากเหตุอุทกภัย
 
วันนี้ (17 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรณีเกิดอุทกภัยและโคลนถล่มฉับพลันจากพายุไต้ฝุ่นเลกิมา (Lekima) ทาง
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.กาบองในโอกาสวันเอกราช
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.กาบองในโอกาสวันเอกราช
 
วันนี้ (17 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบอง ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาบอง ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นายอะลี
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยยังผู้นำเมียนมาต่อเหตุอุทกภัย
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยยังผู้นำเมียนมาต่อเหตุอุทกภัย
 
วันนี้ (17 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา กรณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
 

ทันเหตุการณ์