xs
xsm
sm
md
lg

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

"รื่นวดี" ผุดโครงการ DLT นำร่องรับกระแสการลงทุนดิจิทัล
"รื่นวดี" ผุดโครงการ DLT นำร่องรับกระแสการลงทุนดิจิทัล
 
เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดแนวคิดส่งเสริมการลงทุนด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมตั้งคณะทำงานบูรณาการทุกภาคส่วน แย้มร่างแผนแม่บทมัดรวมบล็อกเชน สมาร์ทคอนแท็ค เตรียมเสนอกองทุน CMDF หวังสร้างพื้นฐานของตลาดทุนไทยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ
 

หุ้น

CMDF เปิดรับสมัครผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
CMDF เปิดรับสมัครผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
 
กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน” ตั้งแต่วันนี้-8 สิงหาคม 2562 โดยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์
 

หุ้น