xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! ก.พลังงาน ขึ้นราคาพลังงานทั้งระบบ เพราะ ปตท. ส่งคืนทรัพย์สินให้การคลังไม่ครบถ้วน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีที่มีการโพสต์ภาพเอกสารโดยระบุว่า ก.พลังงาน ขึ้นราคาพลังงานทั้งระบบ ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินการแบ่งแยกและคืนทรัพย์สิน (รวมถึงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ) ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดให้แก่กระทรวงการคลังเสร็จสิ้นตั้งแต่ปี 2551 และศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งว่าปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการคืนทรัพย์สินตามคำพิพากษาครบถ้วนแล้ว จึงชัดเจนว่า ปตท. ไม่ได้ละเว้นหรือกระทำการใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย ประเด็นนี้จึงควรเป็นที่ยุติ

อย่างไรก็ตาม หลังจากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ได้มีผู้ร้อง/ผู้ฟ้องปตท. ให้คืนทรัพย์สินเพิ่มเติมจากคำสั่งศาลอีกหลายครั้ง ซึ่งเมื่อศาลได้พิจารณาแล้ว ก็ยังคงวินิจฉัยเป็นไปตามคำสั่งเดิม ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาของศาลและยึดถือคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเป็นที่ยุติ ซึ่งปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เคารพคำพิพากษาและร่วมกันดำเนินการตามคำพิพากษาจนครบถ้วนถูกต้องแล้ว การดำเนินการให้แตกต่างไปจากคำพิพากษาไม่สามารถทำได้ เนื่องจากจะเป็นการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pttplc.com หรือโทร. 1365 Contact Center