xs
xsm
sm
md
lg

ส.ผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือชี้เป็นข่าวดี กษ.เตรียมชงงบฯ เยียวยาเกษตรกรจากโรคระบาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุนทราภรณ์ สิงห์รีวงศ์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคเหนือ เปิดเผยถึงกรณีที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมปศุสัตว์เตรียมเสนองบประมาณกลางปี 2565 ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานลดความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และโรคระบาดร้ายแรงในสุกร เป็นงบประมาณกว่า 753 กว่าล้านบาทนั้น ถือว่า เป็นข่าวดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่จะได้รับการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากการแก้ปัญหาสะสมที่เกษตรกรต้องแบกรับมาตลอด โดยเฉพาะเรื่องการเร่งจ่ายเงินชดเชยคงค้างให้กับผู้เลี้ยงที่ประสบปัญหาเรื่องโรคในสุกร และได้รับผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐ ที่กำหนดให้มีการทำลายสุกร เพื่อป้องกัน ควบคุมและกำจัดโรค ทำให้เกษตรกรมีเงินทุนในการเริ่มต้นเลี้ยงสุกรรอบใหม่ ช่วยให้คนเลี้ยงมีกำลังใจในการสานต่ออาชีพ และเร่งเพิ่มซัพพลายสุกรเข้าสู่ระบบเพื่อไม่ให้ปริมาณสุกรขาดแคลน สร้างความมั่นคงในอาหารให้กับคนไทย

สำหรับสถานการณ์การเลี้ยงสุกรในปัจจุบันนั้น หลังจากที่เกษตรกรต้องประสบกับภาวะขาดทุนอย่างหนัก จากการที่ต้องจำหน่ายสุกรต่ำกว่าต้นทุนเพื่อลดความเสี่ยงของโรค ASF เมื่อช่วงปลายปี 2563 เป็นต้นมา ทำให้ทั้งแม่พันธุ์สุกร ลูกสุกรหย่านม และสุกรขุน หายไปจากระบบมากกว่า 50% จากการที่เกษตรกรเลิกเลี้ยงและหยุดการเลี้ยงไปมากกว่าครึ่ง จากเกษตรกร 2 แสนรายทั่วประเทศ เหลือเพียง 8 หมื่นกว่ารายเท่านั้น

ขณะเดียวกัน ผู้เลี้ยงที่หายไปดังกล่าว ไม่มีต้นทุนในการเข้าเลี้ยงสุกรเนื่องจากบางรายยังไม่ได้รับเงินชดเชยคงค้างจากภาครัฐ บางรายยังคงเป็นหนี้สินจากการลงทุนในรุ่นก่อนหน้า มาตรการเยียวยาของภาครัฐดังกล่าว จะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการเพิ่มปริมาณสุกรในประเทศ เพื่อให้สอดรับกับจากอุปสงค์ในประเทศที่สูงขึ้น และการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน