xs
xsm
sm
md
lg

1 ก.ค.นี้ รักษาโควิด-19 ตามสิทธิ เล็งยกเลิกแจก ATK ในร้านขายยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ทันตแพทย์อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. กล่าวว่า หลังจากที่ไทยพ้นการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ทำให้การรักษาพยาบาลของประชาชนจะกลับมาสู่ภาวะปกติ ซึ่งหากเมื่อมีการเจ็บป่วยก็ให้รักษาพยาบาลตามสิทธิรักษาเดิมที่มีอยู่ คือ การไปใช้บริการในสถานพยาบาลใกล้บ้าน หากเห็นสมควรว่าจะต้องส่งตัวต่อตามระบบ โรงพยาบาลจะประเมินและส่งต่อเอง เพราะเนื่องจากถือว่าการป่วยโควิด-19 ต่อไปก็จะเหมือนกับการเจ็บป่วยแบบไข้หวัดธรรมดา แต่เดิมการระบาดของโควิด-19 ช่วงแรกมีประชาชนป่วยมาก ทำให้หน่วยงานรัฐต้องระดมความช่วยเหลือจากภาคเอกชน ทำให้เมื่อป่วยโควิด-19 สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกที่ หรือ การเกิดฮอสพิเทล (Hospitel) แต่เมื่อสถานการณ์การระบาดของโควิดเริ่มดีขึ้น ก็ต้องมีการปรับระบบเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะโรคไม่ได้รุนแรงเหมือนเดิมอีกต่อไป

ทันตแพทย์อรรถพร กล่าวว่า สำหรับค่ารักษาพยาบาลจากโควิด-19 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน ใช้งบประมาณมากกว่า 150,000 ล้านบาท และในการประชุมบอร์ด สปสช. วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 จะมีการพิจารณาเรื่องการแจกชุดตรวจ ATK ในร้านขายยาว่า สมควรยกเลิกหรือขยายต่อหรือไม่ เนื่องจากตามหลักเกณฑ์ของกรมควบคุมโรค การตรวจ ATK ให้ทำต่อเมื่อมีอาการป่วยเท่านั้น ไม่ต้องมีการตรวจบ่อยครั้งเหมือนในอดีต