xs
xsm
sm
md
lg

สรท.เชื่อส่งออกไทยปีนี้มีโอกาสโตได้กว่าร้อยละ 10

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวถึงสถานการณ์ส่งออกเดือนมิถุนายน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ว่า ภาพรวมการส่งออกสินค้าไทยไปตลาดทั่วโลกในช่วงตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา มีทิศทางเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือนมิถุนายน 2564 มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 43.82 หรือมีมูลค่ากว่า 236,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถือเป็นอัตราเติบโตเป็นประวัติการณ์ และยังมองว่าในช่วง 6 เดือนที่เหลือของปีนี้ ทิศทางการส่งออกของไทยจะยังเติบโตได้ดีอยู่ คาดว่าในช่วงไตรมาสที่ 3 การส่งออกจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 60,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไตรมาสที่ 4 อีก 60,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จะทำให้ตัวเลขการส่งออกตลอดปี 2564 จะมีอัตราการเติบโตได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ซึ่งเป็นตัวเลขเติบโตได้ถึง 2 หลัก

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าขณะนี้ปัจจัยผลกระทบจากความกังวลการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นไปทั่วโลกในหลายประเทศขณะนี้ รวมถึงประเทศไทย แต่ด้วยหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา มองว่าวัคซีนที่มีอยู่ขณะนี้จะสามารถป้องกันเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตาได้พอสมควร และมีทิศทางจะสามารถควบคุมได้ในเร็วๆ นี้ ซึ่งหากสหรัฐฯ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิดได้ ก็น่าจะทำให้ทิศทางเศรษฐกิจโลกกลับมาฟื้นตัวได้แน่นอน ซึ่งจะทำให้ทิศทางการส่งออกกลับมาดีขึ้นอีกด้วย

สำหรับข้อเสนอแนะและความเห็นของ สรท. ไม่เห็นด้วยกับมาตรการ Fully Lockdown โดยขอยกเว้นให้ภาคการผลิตและกิจกรรมลอจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนําเข้า อาทิ การปฏิบัติงานของท่าเรือ การขนส่งสินค้าเข้าสู่ท่าเรือ ยังสามารถดําเนินการได้ต่อเนื่อง เพราะมีผลต่อสัญญาการค้าระหว่างประเทศ และหลายธุรกิจมีสัดส่วนการผลิตเพื่อป้อนตลาดในประเทศ หากมีการหยุดประกอบการ จะส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศตามมาในที่สุด

นอกจากนี้ สรท. เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยเฉพา แรงงานภาคอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกให้เร็วที่สุด และเรียกร้องให้มีการปรับใช้มาตรการทางสาธารณสุขที่เป็นมาตรฐานเดียวจากส่วนกลางเพื่อให้สามารถดําเนินการเหมือนกันในแต่ละพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะกรณีโรงงานที่มีพนักงานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง รวมถึงเรียกร้องให้หน่วยงานราชการเร่งปรับปรุงการทํางานในการจัดการด้านเอกสารออนไลน์ (e-Document) และการขออนุญาต/ใบรับรองเพื่อการส่งออกนําเข้าผ่านระบบ National Single Window (NSW) เพื่อลดการสัมผัสจากการเข้าไปติดต่อราชการได้ต่อไป