xs
xsm
sm
md
lg

โควิด-19 ระลอกใหม่ฉุดดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย ม.ค.64 ลดลงต่ำสุดในรอบ 25 เดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยประจำเดือนมกราคม 2564 พบว่าดัชนีปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 21.7 จากเดือนธันวาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 23.7 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำสุดในรอบ 25 เดือน เนื่องจากปัจจัยการล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยงสูง ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อภาคธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการล็อกดาวน์ ความวิตกกังวลต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ ที่มีการระบาดเป็นวงกว้างและรวดเร็ว และมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การทำธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่สภาพัฒน์ปรับลดการประมาณเศรษฐกิจไทบในปี 2564 โดยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8 เนื่องจากเศรษฐกิจมีผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ รวมถึงระดับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศประบตัวเพิ่มขึ้น และค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าเล็กน้อยจากระดับ 30.094บาทต่อดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 เป็น 30.006 บาทต่อดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 ซึ่งอาจจะมีผลกระทบเชิงลบต่อความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดโลก

ส่วนปัจจัยด้านบวก ประกอบด้วย มาตรการของรัฐเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงปลายปี-ต้นปีหน้าในโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน เราชนะ และเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นกำลังซื้อให้ประบตัวดีขึ้น การส่งออกของไทยเดือนธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.71 มูลค่าอยู่ที่ 20,082.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.62 มีมูลค่าอยู่ที่ 19,119.16 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 963.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ set index เดือนมกราคม 2564 ประบตัวเพิ่มขึเน 17.63 จุด จาก 1,449.35 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2563 เป็น 1,466.98 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2564 และการเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ของต่างประเทศ

ทั้งนี้ ภาคเอกชนมีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและแนวทางดำเนินการของภาคเอกชน ประกอบด้วย เร่งควบคุมสถานการณ์โควิด-19 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศ เร่งออกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนของธุรกิจ และเร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวต่อเนื่อง โดยเน้นและให้ความสำคัญการท่องเที่ยวแบบปลอดเชื้อ มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเรื่องค่าจ้างแรงงานที่ต้องหยุดกิจการเนื่องจากโควิด-19 และออกมาตรการและหาแนวทางเพื่อจูงใจการลงทุนนักลงทุนต่างชาติแบบครบวงจร