xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ อย.คาดทดลองวัคซีนโควิด-19 ในคนได้ไตรมาส 4 ปีนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประชุมร่วมกับคณะทำงานศูนย์วัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หารือการพัฒนาและวางแผนการขึ้นทะเบียนวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้การพัฒนาวัคซีนรูปแบบ mRNA ของศูนย์วัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผลการศึกษาในสัตว์ทดลองขั้นแรกเป็นที่น่าพอใจ กำลังเริ่มต้นการทดลองในลิง และคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มศึกษาวิจัยทางคลินิกในคนได้ประมาณไตรมาส 4 ของปีนี้

ทั้งนี้ อย. พร้อมให้การสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยได้กำหนดรูปแบบและช่องทางการสนับสนุนทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิจัย พัฒนา ผลิต และการขึ้นทะเบียนอย่างครบวงจร เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย