xs
xsm
sm
md
lg

ส.ส.พปชร.ยื่นศาล รธน.วินิจฉัย"ธนาธร"นั่ง กมธ.วิสามัญพิจารณางบฯ ได้หรือไม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเวลา 13.45 น. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส. กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เดินทางเข้ายื่นเอกสารต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้พิจารณาสถานภาพนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ในการเป็นกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ว่า อยากให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความสถานภาพนายธนาธร ว่าสามารถเป็น กมธ.วิสามัญฯ ได้หรือไม่ เพราะถ้าระบุว่านายธนาธร เป็นคนนอก สามารถเป็นได้ แต่ตนมองว่านายธนาธร ยังเป็นคนในหรือเป็น ส.ส.อยู่ ดังนั้นการที่นายธนาธร จะเป็น กมธ.คนนอก จึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งยุติปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

ทั้งนี้ ถ้าอยากเป็น กมธ.วิสามัญฯ ต้องลาออกจากการเป็น ส.ส. เพราะเมื่อตัวเองเป็น ส.ส.ยังต้องทำหน้าที่ ส.ส.หรือไม่ ดังนั้นจึงขอให้ศาลลงโทษนายธนาธร ที่ฝ่าฝืนคำสั่งศาล

นายสิระ กล่าวว่า นอกจากนั้นตนมีความกังวลว่า หาก กมธ. วิสามัญฯ ชุดนี้มีการพิจารณางบประมาณประเทศ และมีการลงมติเรื่องต่างๆ ไปแล้ว และมีคนมายื่นตีความในภายหลังให้วินิจฉัยว่าการแต่งตั้ง กมธ.มิชอบและเป็นโมฆะ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ แล้วจะเอางบประมาณที่ไหนมาบริหารประเทศ ซึ่งตนในฐานะประชาชนจึงต้องป้องกันไม่ให้งบประมาณประเทศปี 2563 เสียหาย