xs
xsm
sm
md
lg

คพ.เผยปริมาณ PM2.5 เมืองปากน้ำเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น.ดังนี้ ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 20 - 53 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ยกเว้นบริเวณอำเภอปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเวลาก่อนหน้า โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นละออง