xs
xsm
sm
md
lg

ซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนเรือพระราชพิธีฯ ปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราววันนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคม 2562 จะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนพยุหยาตราทางชลมารค กรมเจ้าท่า แจ้งการปิดการจราจรทางน้ำชั่วคราว ดังนี้

เวลา 07.00 - 19.30 น. ปิดการจราจรทั้งขาขึ้นและขาล่อง เฉพาะเรือขนาดใหญ่ (เรือที่มาจากทิศเหนือและทิศใต้)

เวลา 12.30 - 15.00 น. ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี - หอประชุมกองทัพเรือรวมทั้งปากคลองบางกอกน้อย ถึง บริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

เวลา 15.00 - 19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ปิดการจราจรทางน้ำขั้นเด็ดขาด ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงสะพานพระปกเกล้า

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชน ขสมก. จึงจัดรถบริการประชาชนแทนเรือข้ามฟากจากฝั่งธนบุรีมาฝั่งพระนครตั้งแต่เวลา 10.30 - 19.30 น. ดังนี้

เส้นทางที่ 1 ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี (จอดหน้าศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล) ไป ท่าเรือสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร (ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า) 

- เที่ยวไป เส้นทางการเดินรถเริ่มจากศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลี้ยวซ้าย ถนนเจ้าฟ้า จอดใต้สะพานพระปิ่นเกล้า

- เที่ยวกลับ เส้นทางการเดินรถเริ่มจากใต้สะพานพระปิ่นเกล้า เลี้ยวขวาเข้า ถนนพระธาตุ เลี้ยวซ้าย ถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายถนนราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า กลับรถใต้สะพานข้ามแยกอรุณอมรินทร์ ไปตามถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แยกซ้ายออกคู่ขนาน ปลายทางที่ศูนย์กายภาพบำบัด ม.มหิดล

เส้นทางที่ 2 ท่าเรือรถไฟ,ท่าพรานนก,ท่าวังหลัง (จอดรถประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช) ส่งปลายทางที่ ท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช และท่าช้าง

- เที่ยวไป เส้นทางการเดินรถเริ่มจาก  ประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช  ขึ้นสะพานอรุณอมรินทร์ เลี้ยวขวาขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้า ลอดใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนราชินี เลี้ยวขวาถนนหน้าพระธาตุ เลี้ยวขวา ถนนพระจันทร์  เลี้ยวซ้าย ถนนมหาราช  ผ่านท่าพระจันทร์ ท่ามหาราช  ปลายทางท่าช้าง

- เที่ยวกลับ เส้นทางการเดินรถเริ่มจากท่าช้างไปตามถนนมหาราช เลี้ยวซ้าย ถนนท้ายวัง  เลี้ยวซ้ายถนนสนามไชย ผ่านถนนราชดำเนินใน เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวซ้ายถนนอรุณอมรินทร์ ข้ามสะพานอรุณอมรินทร์ ปลายท่าที่ ประตู 8 โรงพยาบาลศิริราช

ทั้งนี้ การซ้อมใหญ่เสมือนจริงในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ระหว่างการซ้อม ขสมก.อำนวยความสะดวกประชาชน โดยจัดรถรับ - ส่งฟรี ขอเชิญประชาชนร่วมชมการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงได้ตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจากสะพานกรุงธนบุรีถึงวัดระฆังโฆสิตตาราม ตั้งแต่เวลา 15.00 น. จนเสร็จสิ้นการฝึกซ้อม