xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ย้ำนำงบประมาณดูแล ปชช.ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 วงเงิน 3.2 ล้านล้านบาทต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า งบประมาณดังกล่าวจะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เตรียมไว้ และมีการปรับได้ทุก 5 ปี หรือเมื่อมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบก็สามารถแก้แผนงานทั้ง 6 ข้อที่ทำครอบคลุมไว้ทั้งหมดแล้วได้

ส่วนงบประมาณเงินกู้รัฐบาลได้ทำไว้ให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่าย และจะกู้เมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น รวมทั้งต้องดูด้วยว่าประชาชนมีความพร้อมในการเสียภาษีหรือไม่ ยืนยันว่า รัฐบาลพร้อมใช้งบประมาณในการดูแลประชาชนในทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กไปถึงผู้สูงอายุ