xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ก.ส.เดินหน้า 4 มาตรการหลักตามแผนฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง/อุทกภัยปี 62

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงการดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วง หรืออุทกภัยปี 2562 ที่ ธ.ก.ส. ดำเนินการ ว่า จากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นสร้างผลกระทบต่อเกษตรกรในกว่า 30 จังหวัด รัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้ ธ.ก.ส. ดำเนิน 4 มาตรการหลัก เพื่อช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ได้แก่ ขยายเวลาการชำระคืนหนี้เงินกู้ให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. บรรเทาความกังวลกับภาวะหนี้สิน ป้องกันการก่อหนี้นอกระบบ ด้วยการอำนวยสินเชื่อฉุกเฉินระหว่างเผชิญเหตุอุทกภัย วงเงินรวม 50,000 ล้านบาท ให้เกษตรกรทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. หรือไม่ หากประสบภัยก็สามารถเข้าถึงได้ รายละ 50,000 บาท ผ่อนชำระได้นาน 3 ปี คิดดอกเบี้ย 0% 6 เดือนแรก ที่เหลือคิดอัตราดอกเบี้ยลูกค้าชั้นดี อำนวยเงินกู้เพื่อการฟื้นฟู สำหรับพื้นที่ประสบภัยหนักและนาน ได้รับความเสียหายโครงสร้างการผลิต เครื่องจักรต่างๆ ด้วยวงเงิน 500,000 บาท ดอกเบี้ย ร้อยละ 4.875 และเร่งจ่ายชดเชยค่าสินไหมแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 900,000 ราย ที่ทำประกันนาข้าวไว้กับ ธ.ก.ส. ด้วยอัตรารายละ 1,260 บาทต่อไร่ ซึ่งดำเนินการจ่ายถึงมือเกษตรกรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนี้ ธ.ก.ส. จะยังคงส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รวมกับหน่วยงานต่างๆ เข้าไปให้ข้อมูล ทำความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อการฟื้นฟู เดินหน้าสู่วิถีเกษตรต่อไป

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ออกหน่วยช่วยเหลือฟื้นฟู เปิดคลินิกปรึกษาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเสริมสร้างอาชีพ ฯลฯ อย่างต่อเนื่องด้วย