xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ประกาศหยุดกรณีพิเศษพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล 4-5 พ.ย. 62

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้การอารักขา และการรักษาความปลอดภัยผู้นำต่างประเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ส่วนรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดเป็นวันหยุดให้แก่รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละกรณีไป

ในกรณีหน่วยงานใดที่มีภารกิจให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญวันหยุดดังกล่าว โดยได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรโดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและการให้บริการประชาชน