xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ จับมือหน่วยงานพันธมิตรดำเนิน 7 มาตรการ"ทำทันที"ฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภายใต้ 7 มาตรการ "ทำทันที" ซ่อม สร้าง ฟื้นฟู ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และร้อยเอ็ด ซึ่งพบว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบภาคอุตสาหกรรมได้รับความเสียหาย 190 ราย มูลค่าความเสียหาย 196,540,000 บาท กระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร คือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ในการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้ารายเดิมที่ประสบอุทกภัย รวม 67 ราย วงเงินทั้งสิ้น 122,900,000 บาท พร้อมทั้งลดดอกเบี้ยเงินกู้ และขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ รวมทั้งอยู่ระหว่างอนุมัติสินเชื่อ ของเงินทุนหมุนเวียนฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสินเชื่อตามมาตรการต่างๆ ของ ธพว.เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องและฟื้นฟูกิจการให้กับผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยกว่า 190 ราย และมีบริการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจร ทั้งด้านการเงินและฟื้นฟูปรับปรุงสถานประกอบการ ให้กลับมาดำเนินกิจการได้โดยเร็ว เพื่อช่วยเหลือสถานประกอบการและประชาชนที่ประสบอุทกภัยภายหลังน้ำลด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 2,625 คน

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ (ศูนย์ SMEs Support & Rescue Center : SSRC) ให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ ทั้งด้านการเงิน และด้านอื่นๆ รวมถึงได้ร่วมกับ ปตท. บริษัทรถยนต์ชั้นนำ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่าง รวมถึงงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดให้ความร่วมมือจัดส่งบุคลากร ช่างยนต์ รวมกว่า 200 คน เพื่อให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสำหรับใช้ทางการเกษตร พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้บริการตรวจเช็กและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีให้แก่ประชาชน รวม 2,239 รายการ และยังจัดให้มี "ครัวอุตสาหกรรม" สำหรับให้บริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้เข้าร่วมงาน และมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม ข้าวสาร สเปรย์กันน้ำกัดเท้า รวมทั้งตัดผมชายฟรีตลอดการจัดงาน