xs
xsm
sm
md
lg

พสกนิกรร่วมทำบุญตักบาตร น้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.๙

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเวลา 06.30 น. ที่วัดตานีนรสโมสร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดปัตตานี แต่งกายด้วยชุดปกติขาว ชุดไทยอัมรินทร์สีเหลือง และชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากนั้น เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน แต่งกายด้วยชุดปกติขาว ชุดไทยอัมรินทร์สีเหลือง และชุดผ้าไทยโทนสีเหลือง ร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเดินทางถึง ได้วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง จากนั้น ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทยอยวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนครบทุกหน่วยงาน เป็นอันเสร็จพิธี

ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยช่วงเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม

ต่อจากนั้นในเวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำข้าราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี