xs
xsm
sm
md
lg

กสิกรไทยแต่งตั้ง"ขัตติยา อินทรวิชัย"เป็นเป็นกรรมการ-ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน "บัณฑูร ล่ำซำ"

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ธนาคารกสิกรไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร มีมติแต่งตั้งให้ น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายบัณฑูร ล่ำซำ ที่ครบกำหนดตามสัญญา

นอกจากนี้ ได้แต่งตั้งให้นายบัณฑูร ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณะจัดการ โดยมีผลตั้้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563