xs
xsm
sm
md
lg

เลขาฯ รมว.คลังโต้"พิชัย"ยัน"ชิมช้อปใช้"ช่วยพยุงเศรษฐกิจ ประชาชนได้ประโยชน์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โจมตีมาตรการชิมช้อปใช้ว่าแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ รัฐบาลหลงทาง พร้อมทั้งเรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลาออกจากหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ว่า มาตรการชิมช้อปใช้เป็นมาตรการหนึ่งกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่ประเทศได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก เชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ทำให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศขับเคลื่อนไปได้ ที่สำคัญประชาชนทั่วประเทศได้ประโยชน์จากมาตรการดังกล่าว และมั่นใจรัฐมาถูกทาง

ทั้งนี้ มาตรการชิมช้อปใช้มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในประเทศ ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากเงินสนับสนุนของรัฐ 1,000 บาท และเงินที่ผู้ได้รับสิทธิ์เติมเงินเพื่อใช้จ่าย โดยได้รับเงินชดเชยอีกส่วนหนึ่ง ประชาชนมากกว่า 10 ล้านคน ได้รับประโยชน์จากมาตรการ มีคนใช้สิทธิ์เต็ม 10 ล้านราย จะส่งผลให้มีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจ 10,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายเงินของตัวเองในร้าน "ชิมช้อปใช้" ได้มากถึง 30,000 บาทต่อคน โดยได้รับเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่าย ทำให้จีดีพีขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก มั่นใจว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามเป้าที่ร้อยละ 0.2