xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กป้อม"มอบนโยบายแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ลั่น! ต้องเป็นพื้นที่เกษตรปลอดการเผาภายใน 3 ปี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ฮ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 ว่า แนวทางในการดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคเหนือ ให้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การป้องกันปัญหาหมอกควัน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืออย่างยั่งยืน ขอให้ดำเนินการตามระบบ Single Command โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ ประกาศห้ามเผา รวมทั้งให้จัดระเบียบการเผาอย่างเป็นระบบและให้สั่งการลงไปยังอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังและลดจุดความร้อน (hotspot) ทั้งในพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร เร่งเปลี่ยนพื้นที่เกษตรให้เป็นเกษตรปลอดการเผาภายใน 3 ปี กวดขันไม่ให้มีการเผาริมทางโดยเด็ดขาด

สำหรับหน่วยทหารในพื้นที่ ให้จัดกำลังสนับสนุนในการลาดตระเวนและดับไฟ ทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศอย่างเต็มที่ พร้อมให้หารือในกรอบความร่วมมือคณะกรรมการชายแดน ควบคุมการเผาบริเวณรอยต่อชายแดนอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและการตระหนักรู้ให้ประชาชน โดยปรับรูปแบบข้อมูลและสถานการณ์ให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และเป็นชุดเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และดำเนินการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน