xs
xsm
sm
md
lg

คลังเร่งศึกษา"ชิมช้อปใช้"เฟส 2 จ่อชง ครม.เคาะภายในเดือนนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หลังจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ศึกษาโครงการ "ชิมช้อปใช้" เฟส 2 เมื่อสรุปแนวทางทั้งหมดชัดเจน กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อต้องการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี โดยเฉพาะการออกเดินทางไปใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในเมืองรอง

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเฟส 2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากกว่า 10 ล้านคน เบื้องต้นประชาชนเข้ามาลงทะเบียนไม่ต่ำ 5 ล้านคน พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มใหม่ที่ยังไม่ลงทะเบียนและกลุ่มคนลงทะเบียนไปแล้วรอบแรก เพื่อความเป็นธรรมของทุกกลุ่ม ขณะนี้ สศค. กำลังกำหนดรูปแบบและแก้ไขการยืนยันตัวตน

ส่วนการลงทะเบียนต้องปรับเวลา เช่น ลงทะเบียนช่วงกลางวัน เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องมาลงทะเบียนช่วงดึก และต้องศึกษาภาระงบประมาณในการบริหารโครงการ หวังให้ประชาชนช่วยการใช้จ่ายช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม เพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ส่วนค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษีอย่างไรบ้าง ใช้เงินผ่านแอปพลิเคชันรูปแบบใด สศค.กำลังศึกษาเพื่อให้ได้ข้อสรุปทั้งหมด