xs
xsm
sm
md
lg

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติจีน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (1 ต.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ความว่า

ฯพณฯ นายสี จิ้นผิง
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
กรุงปักกิ่ง

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน และครบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์ และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นร่วมกัน ความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้าน เจริญรุดหน้าต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว