xs
xsm
sm
md
lg

กอ.รมน.หารือ กสทช.เตรียมจัดชุดเคลื่อนที่รับลงทะเบียนซิมการ์ด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปิดเผยตามที่มีการประกาศ เรื่อง มาตรการการจัดระเบียบการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมานั้น ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 5 เครือข่าย ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการลงทะเบียนซิมการ์ดโทรศัพท์เคลื่อนที่ยืนยันตัวตนเป็นอย่างดี แต่ยังคงมีประชาชนอีกจำนวนมากที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร ยังไม่ทราบถึงการประกาศขอความร่วมมือในการลงทะเบียน จึงหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์ เพิ่มช่องทางการรับรู้ ด้วยการจัดทำป้ายโฆษณาตามสถานที่สำคัญ พร้อมจัดชุดเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเคลื่อนที่ไปตามหมู่บ้าน ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เพื่อลงทะเบียนให้กับประชาชน