xs
xsm
sm
md
lg

รมต.ต่างประเทศไทย-คูเวตหารือทวิภาคี เล็งตั้ง กก.ร่วมผลักดันความร่วมมือด้านต่างๆ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์น.ส.บุษฏี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทวิภาคีกับ Sheikh Sabah Al-Khaled Al-hameg Al-sabah รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศคูเวต ในระหว่างเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่ 74 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ไทยกับคูเวตมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมา 56 ปี และทั้ง 2 ฝ่ายยังหาช่องทางที่จะเพิ่มพูนมูลค่าการค้าการลงทุนให้มากขึ้น โดยคูเวตสนใจที่จะร่วมมือกับไทยในด้านเกษตรกรรมและการประมง เพราะเห็นว่าไทยสามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน จึงอยากเรียนรู้จากประเทศไทยมากขึ้น และเห็นช่องทางที่ให้ประชาชนของ 2 ประเทศมีการติดต่อกัน จึงจะส่งเสริมการท่องเที่ยวและความร่วมมือด้านวิชาการ

น.ส.บุษฎี กล่าวว่า รัฐมนตรีทั้ง 2 ประเทศเห็นตรงกันที่จะผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรม จึงมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะตั้งคณะกรรมาธิการร่วมของ 2 ประเทศในระดับรัฐมนตรี และหวังว่าจะลงนามได้ภายในปีนี้ หรือปีหน้า เพื่อใช้เป็นกลไกในการติดตาม หรือเสนอแนะในการผลักดันความร่วมมือต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

นอกจากนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของคูเวตยังระบุด้วยว่า ต้องการแรงงานจากไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะ ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานไทย ในคูเวตประมาณ 3000 คน หากมีคณะกรรมาธิการร่วมของ 2 ประเทศ จะช่วยทำให้สามารถติดตามผลและข้อเสนอแนะต่างๆให้เป็นรูปธรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เชิญรัฐมนตรีต่างประเทศของคูเวตมาเยือนไทย เพื่อจะได้มีโอกาสตามประเด็นที่ติดตามสนใจร่วมกันด้วย

น.ส.บุษฎี กล่าวว่า สำหรับความร่วมมือในกรอบพหุภาคี ทั้งไทยและคูเวต เป็นสมาชิกของประเทศคู่เจรจาในกรอบความร่วมมือเอเชีย (เอซีดี) ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศคูเวตชื่นชมไทยที่เป็นผู้นำเสนอกรอบนี้ และผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในความร่วมมือต่างๆ และยังได้สอบถามถึงสถานการณ์ในภูมิภาค ทั้งการเป็นประธานอาเซียนของไทย และสถานการณ์ในรัฐยะไข่ ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยได้ชี้แจงถึงบทบาทของอาเซียน ในความพยายามแก้ไขปัญหาผู้พลัดถิ่นในยะไข่ด้วยการเจรจา