xs
xsm
sm
md
lg

ขุนคลังสั่ง สคร.เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุน ตั้งเป้าปีนี้ไม่ต่ำกว่า 2.88 แสนล้านบาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ว่า สคร.มีหน้าที่หลักในการกำกับดูแลและสนับสนุนรัฐวิสาหกิจให้มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเป็นเครื่องมือของรัฐในการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยจำเป็นต้องมีการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สามารถตอบรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทแวดล้อมต่าง ๆ

ทั้งนี้ สคร.ดูแลรัฐวิสาหกิจ 56 แห่ง มีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 15 ล้านล้านบาท ดังนั้น การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จึงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศไทย โดยเน้นย้ำให้ สคร. มีระบบการบริหารงานสอดคล้องกับรัฐวิสาหกิจ ลดขั้นตอนกระบวนการทำงานให้คล่องตัวมากขึ้น พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนหมดปีปฏิทิน 2562 จากเป้า 360,000 ล้านบาท และตั้งเป้าให้มีการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่า 288,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งขณะนี้มีการเบิกจ่ายแล้วประมาณ 170,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47 ทั้งนี้ มั่นใจว่าจะสามารถเร่งรัดการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีนี้ โดยรัฐวิสาหกิจที่มีแผนการลงทุนมากที่สุดปีนี้ คือ บมจ.ปตท.

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้เร่งรัดบริหารการใช้จ่ายเงินจากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ (TFFIF) ให้เป็นไปตามแผนและเป็นรูปธรรม สำหรับเฟส 2 กำลังอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดจะมีความคืบหน้าภายใน 6 เดือน