xs
xsm
sm
md
lg

มท.กำชับทุกตำบลตั้งศูนย์ประเมินความเสียหาย เตรียมเยียวยาหลังน้ำลด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี

นายนิพนธ์ กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือนทุกฝ่าย รวมถึงอาสาสมัครและประชาชนจิตอาสากลุ่มต่างๆ ที่ช่วยกันทำงานช่วยเหลือให้กับประชาชน ขอให้ทุกฝ่ายร่วมสร้างความให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง สำหรับสิ่งของบริจาคที่รับมาทางจังหวัดจะประสานกับหน่วยงานขององค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ เพื่อจัดสรรและกระจายแจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบภัยให้ทั่วถึง

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ทุกตำบลตั้งศูนย์ประเมินสถานการณ์สำรวจความเสียหาย และรับฟังความต้องการของผู้ประสบอุทกภัย โดยให้รายงานให้อำเภอและทางจังหวัดทราบทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง สำหรับผู้บริหารในแต่ละตำบล ชุมชน หรือเทศบาลเมือง ขอให้สำรวจความต้องการในพื้นที่ และพื้นที่ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ จังหวัดต้องมีการประชุมประเมินสถานการณ์เป็นระยะและปรับแผนเปลี่ยนเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงว่า ทำอย่างไรให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด เราจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ตามที่ต้องการให้มากที่สุด รวมถึงให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทั้งที่พักอาศัย และพื้นที่การเกษตรเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลควบคู่กันไปภายหลังน้ำลดลงแล้ว